Se och diskutera plan för utveckling och tillväxt i Ängelholms tätorter

En plan för tillväxt för kommunens tätorter som handlar om hur Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö kan utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden har tagits fram av Ängelholms kommun.

Man, barn och kvinna går på promenad på gata förbi nybyggda hus. De är glada.

På promenad i Össjö.

Våren 2021 var planen på samråd och 80 synpunkter lämnades in. Ett digitalt samrådsmöte med närmre 90 deltagare anordnades, även ungdomsfullmäktige hade ett särskilt möte om planen. Föreningar, politiska partier, näringsliv och myndigheter tillhör också dem som lämnat synpunkter.

Kommunen har gått igenom alla synpunkterna och bemött dem i en ”samrådsredogörelse” och gjort ändringar i planen. Ett uppdaterat förslag ställs nu ut för att visa de ändringar som gjort.

Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032 Pdf, 30 MB. 

Samrådsredogörelse, alla inkomna synpunkter och hur de tagits om hand Pdf, 903 kB.

Se och lämna synpunkter 11 februari till 13 mars

Planen för tillväxt är på utställning under perioden 11 februari till 13 mars. Det betyder att alla som vill kan lämna synpunkter på planen, innan den ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

Tre möten på skolor

En synpunkt som var vanlig vid samrådet i våras var att många ville ses fysiskt för att diskutera planen. Under utställningen anordnas därför tre fysiska möten.

De tre mötena kommer ha samma innehåll, så oavsett vilken ort du är intresserad av så kan du gå på det möte som passar dig.

  • Den 16 februari kl 18:00-19:00 på matsalen i Toftaskolan i Munka Ljungby.
  • Den 2 mars kl 18:00-19:00 på matsalen i Magnarpsskolan i Magnarp.
  • Den 8 mars kl 18:00-19:00 på matsalen i Strövelstorps skola i Strövelstorp.

Anmälan till möte och frågor om planen

Anmälan ska göras senast två dagar före mötet till Lena Åström som också besvarar frågor om planen.

lena.astrom@engelholm.se

0431-870 00 Länk till annan webbplats..

Så lämnar du yttrande och synpunkter

Yttrande på planen för tillväxt i kommunens tätorter ska märkas med dnr 2020/433 och senast den 13 mars 2022 sändas till e-postadressen:

registrator@engelholm.se