Plan med plats för radhus, vård, handel och cykelvägar i Strövelstorp

Åsbytorps vårdboende står tomt sedan en tid och boendet rivs just nu. Men vad händer med kvarteret sen? Det svaret finns i en aktuell detaljplan som visar hur kvarteret kan ge plats åt nytt vårdboende, bostäder och butikslokaler.

I Strövelstorp på platsen där Åsbytorps vårdboende ligger idag, mellan Strövelstorpsvägen och Åsbytorpsvägen, planeras det att se annorlunda ut om några år. Just nu är en detaljplan för kvarteret ute på samråd och berörda kan ge sin syn på det som planeras i detaljplanen.

Det nya vårdboendet får en maxhöjd på fyra våningar. Bostäderna kan bli både flerbostadshus och radhus. De får max ha tre våningar utmed Strövelstorpsvägen och två våningar med vind mot Åsbytorpsvägen.

Gång och cykelbana planeras

Trafikmiljön är särskilt viktig i området. Närheten till Strövelstorpsskolan som ligger på andra sidan vägen gör att många barn och unga rör sig i området. En gång och cykelbana ska därför anläggas i området så att det blir säkrare och smidigare för gångare och cyklister.

Servicen kan utvecklas

Den nya detaljplanen gör också att servicen i Strövelstorp kan utvecklas. 1000 kvadratmeter handel och sådant som gym, butiker, restauranger och andra verksamheter tillåts i kvarteret.

Detaljplanen heter Torlarp 3:135 och finns på flera platser

Samrådet pågår 3 februari till 28 februari.

Detaljplanen med alla handlingar

Detaljplanen finns även på Ängelholms stadshus, Ängelholms stadsbibliotek och Strövelstorps bibliotek.

De privatpersoner, myndigheter och företag som är berörda av detaljplanen och som kan ge synpunkter har fått besked från Ängelholms kommun om hur de ska gå till väga.

Detajplaner i Ängelholms kommun Länk till annan webbplats.

En ritad illustration över området. illustrationen är gjord ur fågelperspektiv. En större huskropp formad som ett L och tre mindre huskroppar finns i kvarteret. Mycket grönt.

Illustration över området som detaljplanen tar upp. Gjord av Karin Petterssons arkitektbyrå.