I dag öppnar en ny parkeringsplats på Stationsområdet

Idag den 16 februari öppnar en ny stor parkeringsyta med plats för 164 bilar upp på Stationsområdet i Ängelholm. Det är området som ligger mellan Industrigatan och järnvägsspåren på Stationsområdet i Ängelholm, där kommunens intraprenad tidigare haft sina lokaler.

Det händer mycket i Stationsområdet som på sikt väntas bi en ny grön stadsdel med plats för 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet. I väntan på att tre parkeringshus ska byggas har nu en stor yta iordningsställts för parkering för både boende, besökare och pendlare.

Ett stort arbete med att riva byggnader och iordningsställa mark är nu färdigt.

Avgifter

Första timmen är avgiftsfri. Det finns även avgiftsfria platser där det är tillåtet att parkera tre timmar i följd. Tanken är att underlätta för besökare till de verksamheter som finns i området.

Parkeringsavgiften betalas via app eller sms, ingen kortautomat finns på platsen. Den första parkeringstimmen är avgiftsfri och den registreras via app, sms eller parkeringsskiva.

Betlaning på kommunens parkeringsplatser Länk till annan webbplats.

Två områden- en för allmänhet och en för Ängelholmshems hyresgäster

Parkeringen är uppdelad i två delar. En del med plats för allmänhet, det är delen närmst Stationen Den andra delen är bostadsparkeringar till de boende i Ängelholmshems bostäder i Nya Saftstationen. Skyltar finns som förtydligar platserna.

P-hus kommer att ersätta parkeringen framöver

Platsen kommer att vara parkering några år framöver men Stationsområdet kommer att omvandlas mycket kommande år. Parkeringsplatsen kommer att ersättas med tre parkeringshus som ska byggas utmed järnvägsspåren. Planen är sen att bland annat göra plats för ett bostadsområde på fastigheten.

Följ utvecklingen på engelholm.se/stationsomradet Länk till annan webbplats.

Nybyggda hus på stationsområdet. Mycket tegel och höga byggnader. I högra hörnet av bilden är parkeringsplatsen utsatt.

Stationsområdet växer fram och en del av parkeringen syns längs ned till höger i bild.