Restriktionerna är borta men inte viruset – välkommen att vaccinera dig på Ängelholms Stadsbibliotek under nationella vaccinationsveckan

Cirka 1 miljon svenskar över 12 år har fortfarande inte vaccinerat sig mot covid-19. Under vecka 11 är det vaccinationsveckan, en nationell satsning för att ännu fler ska vaccinera sig. Skydda dig själv och andra - välkommen till drop-in på Ängelholms Stadsbibliotek för att vaccinera dig.

Pandemin är inte över och vaccination är fortfarande det viktigaste verktyget för att skydda dig själv och andra mot allvarliga konsekvenser vid smitta av covid-19. I Sverige har vi nått en hög vaccinationstäckning men det är fortfarande cirka 1 miljon människor över 12 år som ännu inte tagit sin första dos. Region Skåne fortsätter med sitt viktiga arbete med att vaccinera och under vecka 11 görs en kraftsamling över hela landet för att så många som möjligt ska vaccinera sig. I Ängelholm öppnar Stadsbiblioteket lokalerna för drop-in-vaccinering på:

  • Tisdag 15 mars kl. 10–19
  • Torsdag 17 mars kl. 10–19
  • Lördag 19 mars kl. 10–14

Vaccinationerna utförs av personal från Ängelholms sjukhus vaccinteam.

Du som fyllt 12 år erbjuds dos ett eller två. Du som fyllt 18 erbjuds även dos tre, och du som är över 80 kan få din fjärde dos. Tänk på att det ska ha gått minst tre månader mellan dos två och tre, och fyra månader mellan dos tre och fyra. Ta med din legitimation och ditt vaccinationskort eller covidbevis.

Barn 14 år eller yngre

Du som är förälder eller annan vårdnadshavare behöver ge ditt samtycke till vaccinationen om barnet är 14 år eller yngre. Du kan följa med ditt barn till vaccinationen för att ge samtycke. Ditt barn kan också ta med en blankett för samtycke. Blanketten ska fyllas i av båda vårdnadshavare. Har du sparat samtyckesblanketten från första dosen gäller den även för andra dosen.

Region Skåne om vaccinationsveckan Länk till annan webbplats.

Stadsbiblioteket på Stortorget