Snabba lösningar för boende och omsorg efter nattens dramatiska brand i centrala Ängelholm

Ängelholms kommun har under dagen arbetat intensivt och nu hittat lösningar för samtliga de verksamheter som drabbades av nattens dramatiska brand på södra sjukhusområdet.

De boende på Attendos särskilda boende Solängen och som evakuerades till Södra utmarkens idrottshall, fick redan under eftermiddagen flytta in i ett nybyggt, modernt äldreboende, Villa Havsglimt, i Skummeslövs strand, som drivs av Vardaga.

Alla boende har under eftermiddagen fått hjälp med transport till Villa Havsglimt. Det kommer att finnas hjälpmedel, medicin och andra nödvändigheter tillgängligt. Attendo kommer att fortsätta driva verksamheten med befintlig personal. Detta är en kortsiktig lösning, men det är i dagsläget oklart hur långvarig denna lösning kommer att bli.

– Vi gör bedömningen att detta är den bästa lösningen utifrån rådande situation, säger Filippa Kurdve, chef för huvuduppdrag Hälsa.

Fritidsverksamhet och korttidsvistelse inom funktionsstöd

Med hjälp av huvuduppdrag Lärande och familj anordnas från och med idag fritids i nya lokaler:
på Nyhemsskolan för grundskoleelever och på Victoriaskolan för gymnasieelever.

För korttidsboendet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har kommunen löst lokalbehovet genom att hyra ett boende från Attendo i Strövelstorp som idag står tomt. Under de närmaste veckorna kommer lokalen rustas för att barnen ska få sin vistelse som planerat.. Lokalen ska rustas med bland annat sängar, möbler och aktivitetssaker för att skapa en trivsam miljö. Ytterligare information kommer vårdnadshavare att få i samband med att boendet öppnar inom kort.

Förskolor, föräldrar ombeds ta kontakt

Även förskolorna Junibacken och Lönndalen skadades och fick stängas efter nattens brand. 113 barn mellan 1 och 5 år är drabbade. Måndagen den 28/3 kommer Lönndalen och Junibackens förskola att starta sina verksamheter i gamla Villanskolans lokaler. Under perioden 17/3-25/3 kommer det att erbjudas tillfälliga lösningar för barnen placerade vid dessa förskolor. Junibacken kommer vara på Sörgårdens förskola och Lönndalen kommer vara på Ljunggårdens förskola. Alla vårdnadshavare har informerats.

För mer information

Filippa Kurdve, huvuduppdragschef Hälsa

filippa.kurdve@engelholm.se

Lars-Ola Olsson, huvuduppdragschef Lärande och familj,

lars-ola.olsson@engelholm.se

Tidigare nyheter om branden i Ängelholm

Faran över på södra sjukhusområdet – nu ska kommunen snabbt hitta lösningar för de drabbade

Brand på södra sjukhuset – evakuerade boenden och stängda förskolor