Snart kan alla ta sig ner till Rönne å vid Nybron

Vid Nybron i Ängelholm, intill de nya bostadshusen som står klara på "gamla badhustomten" byggs nu en tillgänglig ramp ner till å-promenaden längs Rönne å.

Arbetet med rampen gör att gång- och cykelvägen från korsningen vid Storgatan och fram till en bit efter Garvaregatan är avstängd. Gående och cyklister hänvisas till den södra sidan alltså vänstra sidan om man kommer från Storgatan. Å-promenaden längs Rönne å på sidan som vätter mot de nybyggda bostadshusen på Rönnen 1 kommer att vara avstängd en bit nedanför Nybron.

Klart i maj

I maj beräknas arbetet vara klart och alla kan gå, rulla eller ta sig ner på ett lättare sätt än tidigare.

Tidigare har här varit en trappa och personer med till exempel rullstol eller barnvagn har inte kunnat ta sig ner till å-promenaden.

Del i Ängelholmspaketet

Arbetet med rampen är en del i Ängelholmspaketet. Satsningarna i Ängelholmspaketet handlar om att utveckla Ängelholms stadskärna och trafiklösningar som gör det lättare att ta sig fram i centrala Ängelholm för både gående, de som tar sig fram med cykel eller rullstol och bilister.

Exempel på andra saker som händer i Ängelholmspaketet:

  • Växthustomten som varsamt ska omvandlas till en stadsträdgård. Det röjs och görs plats för bänkar och andra umgängesytor just nu.
  • Gång- och cykelbron som ska byggas över Rönne å vid Haradal.
  • Klippanvägens förlängning över Rönne å, där detaljplanen varit ute på granskning och en bro har utsetts som vinnare i en arkitekttävling
  • Cykelvägar som byggs, bland annat i Barkåkra.

Läs mer om Ängelholmspaketet Länk till annan webbplats.

En flygbild över Rönne å och Nybron. Nybyggda bostäder syns och en markering längs Nybron och Rönne å är gjord.

Rönnen 1 heter fastigheten som de nybyggda bostäderna står på. Markeringen visar ungefär var avstängningarna är.