Tre kreativa projekt får stöd från Ängelholms nya visionsfond

Kreativa mötesplatser är ett genomgående tema för alla tre projekt som beviljas stöd ur Visionsfonden Ängelholm i den allra första beslutsomgången. Projektet Basar och projekt Digitalt upprop får 20 000 kronor vardera från Visionsfonden Ängelholm. Projektet Ängelholms Ateljé får 17 600 kronor.

– Det är verkligen roligt att ängelholmarna redan nappat på möjligheten att söka pengar från visionsfonden för att förverkliga en idé som är positiv för Ängelholm. Alla tre projekt lever upp till andan i visionen om: Mod att tänka nytt, Tillsammans händer det och en Plats för liv, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsen ordförande (M).

Av totalt tio ansökningar beviljas tre medel denna första omgång. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om vilka projektidéer som ska stöd från den nya Visionsfonden Ängelholm. Det ska vara projekt som är nytänkande, bidrar till samverkan och som kan göra Ängelholm ännu mer attraktivt. Maximalt belopp som delas ut per projekt är 20 000 kronor. Invånare, föreningar och näringsliv kan söka medel för aktiviteter, idéer och projekt. Sökanden behöver inte vara bosatt inom kommunen, men projektet ska genomföras i Ängelholms kommun. Totalt finns 200 000 kronor i fonden för 2022. Beslut om ansökningar kommer ske tre gånger om året.

Kriterierna som ett visionsprojekt ska leva upp till är:

  • Det ska gynna invånarna i Ängelholms kommun.
  • Det ska bidra till att utveckla Ängelholms kommun.
  • Projektet ska vara innovativt, inkluderande, kreativt och/eller kulturellt nyskapande.
  • Projektet ska bidra till nya samarbeten eller ökad samhörighet mellan människor.
  • Projektet ska ha ett tydligt start- och slutdatum.
  • Projektet ska ha en tydlig budget med flera olika kostnadsposter.

De sju projekt som fått avslag den här gången har inte uppfyllt kriterierna för visionsfonden fullt ut. Det har främst handlat om att projektidén ligger alltför nära en verksamhet som redan pågår eller att man sökt medel till utrustning, vilket man inte kan få finansiering för.

– Vi efterlyser inte bara stora projekt, det kan lika gärna vara en innovativ idé som man vill testa i liten skala för att se om det kan fungera i en större satsning, Det ska verkligen bli roligt att följa de tre projekt som fått medel den här gången och vi ser fram emot att fler tar chansen att skicka in sina idéer, säger Robin Holmberg.

Ansökan till visionsfonden sker digitalt via kommunens webbplats engelholm.se. Läs mer om Ängelholms vision 2035 och Visionsfonden Ängelholm på www.engelholm.se/vision2035 Länk till annan webbplats.

Om de tre beviljade projekten:

Projekt Basar vill skapa en kreativ samlingsplats för event och workshops av olika slag, allt från julbasarer till workshops i kreativ anda. Ansökan om stöd avser en designbasar som ska genomföras i maj 2022. Basaren kommer gynna såväl besökare, Ängelholmare, hantverkare och småföretagare. Projektet vill bidra till att lyfta kreativiteten i Ängelholm samt långsiktigt skapa en naturlig samlingsplats för kreatörer lokalt.

Projekt Digitalt Upprop vill ta de första stegen för att skapa en föreningsdriven mötesplats för den "digitala generationen" som kombinerar spel, musik, innehållsskapande och digitalt kunnande, allt under ett tak. Det ska bli en interaktiv och högteknologisk mötesplats i Ängelholm, vilket saknas idag. Projektet vill inleda arbetet genom ett ”digitalt upprop” för att så snabbt som möjligt fånga upp alla med intresse för digital teknik som vill vara med att skapa en fysisk digital mötesplats.

Projekt Ateljé Ängelholm ska bli en rolig kostnadsfri sommaraktivitet för alla åldrar. Den består av tre konstworkshops i Kronohäktet under sommaren 2022 och en konstutställning direkt därefter. Deltagarna får möjligheten att prova på samt få feedback inom olika medium, träffa andra konstintresserade, och marknadsföra sig själva genom utställningen. Evenemanget syftar till att uppmuntra kreativa invånare att hitta sin passion för konst och utveckla ett nätverk med invånare som vill vara med och utveckla Ängelholm.

Personer flyger drake på stranden.