Vi söker dig som vill jobba med vård och omsorg i sommar

Det finns fortfarande ett stort behov av semestervikarier inom vård och omsorg i Ängelholms kommun. Nu efterlyser vi dig som är intresserad av att jobba med omsorg i sommar!

Ansök direkt här Länk till annan webbplats.

Att jobba med vård och omsorg innebär att du gör skillnad för andra varje dag. Vi är med och handlar, städar, tvättar, diskar, planerar, lagar mat, stöttar, sköter hygien och vårdar – dygnet runt.

Du hjälper personer som behöver det allra mest och får i gengäld tillbaka glädje och stor tacksamhet. Hos oss får du chansen att göra något som verkligen betyder något och blir en viktig pusselbit i människor vardag. När du väljer ett semestervikariat hos oss ger det även möjlighet för ordinarie personal att ta en välbehövlig semester efter en lång och slitsam pandemi.

Våra verksamheter inom vård och omsorg

Det finns många olika verksamheter inom vård och omsorg och stora möjligheter för dig att hitta den arbetsplats där just du kommer att trivas! Nedan kan du läsa om några av våra arbetsplatser.

Gruppbostad, funktionsstöd

På en gruppbostad inom funktionsstöd bor ett mindre antal personer med olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Dessa personer har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de har behov av personal dygnet runt. På en gruppbostad är du brukarnas förlängda arm i vardagen med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att laga mat, stötta vid aktiviteter, social samvaro, städ, tvätt och personlig hygien.

Gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri, funktionsstöd

På en gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri bor ett mindre antal personer som behöver ha extra hjälp dygnet runt. Det kan vara på grund av till exempel missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. På dessa gruppbostäder jobbar du med att i samverkan med psykiatrin stötta brukarna med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Arbetsuppgifterna kan vara att stötta genom samtal, hjälpa till med vardagssysslor, städ, tvätt och matlagning.

Personlig assistans, funktionsstöd

Personliga assistenter arbetar i brukarens hem och i de omgivningar som brukaren vistas i. Det är brukarens behov som avgör vilken hjälp som ska ges. Det innebär att arbetet som personlig assistent inte ser likadant ut någonstans. Personliga assistenter ska vara brukarens förlängda arm i vardagen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara personlig hygien, matlagning, stötta vid aktiviteter, social samvaro, städ och tvätt.

Barn och ungdom, funktionsstöd

Inom våra barn- och ungdomsverksamheter jobbar du med barn som har olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi har fritidsverksamhet som pågår under kortare tid och avlastningsverksamhet som pågår under några dygn. Arbetsuppgifterna kan vara att hitta på och följa med på olika aktiviteter, laga mat, hjälpa till med personlig hygien och social samvaro.

Hemtjänst (bo bra hemma), äldreomsorgen

Inom hemtjänsten åker du hem till personer för att hjälpa dem med planerade omvårdnads- och serviceinsatser. Det är oftast, men inte alltid äldre personer som behöver stöd i sin vardag. När du jobbar inom hemtjänsten får du ett schema där det står vem du ska hjälpa vilken tid och vad du ska göra. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med påklädning, personlig hygien, städ, tvätt, inköp och social samvaro.

Trygghetsjouren, äldreomsorgen

Trygghetsjourens medarbetare tar emot inkommande larm från de brukare i kommunen som har trygghetslarm. När någon trycker på sitt larm kontaktar trygghetsjouren personen och frågar vad de behöver ha hjälp med. Vid behov åker medarbetarna hem till personen och hjälper till. Nattetid har trygghetsjouren även hand om planerade hemtjänstinsatser. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära att till exempel hjälpa till om någon har ramlat, hjälpa till vid toalettbesök, personlig hygien, nattrutiner och att ge medicin.

Äldreboende, äldreomsorgen

På ett äldreboende jobbar du med att ge anpassad vård och omsorg till personer som har ett så omfattande behov att det inte kan tillgodoses i personens hemmiljö med hjälp av hemtjänsten. På ett äldreboende finns det personal dygnet runt och exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med förflyttningar, personlig hygien, ge medicin, stötta vid måltider, städ, tvätt och social samvaro.

Äldreboende med inriktning demens, korttid och växelvård, äldreomsorgen

Demensboende är till för personer som har någon form av demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Korttidsboende är till för personer som behöver ha extra omvårdnad under en begränsad period. Det kan vara i samband med utskrivning från sjukhus innan man kan återgå till sitt ordinarie hem, kanske efter en operation eller olycka. Det kan också vara i väntan på att få en plats på ett äldreboende.

Växelvård är till för den som vårdas i sitt hem av nära anhörig. I perioder kan personen bo på en växelvård för att avlasta den anhöriga och på så sätt bidra till att personen kan bo kvar i sitt egna hem så länge som möjligt.

Arbetsuppgifterna på dessa boenden är liknande som på ett äldreboende.

Person testar VR-glasögon