Vilstolar och tulpanlönn- växthustomten omvandlas till hela Ängelholms trädgård

Ta en tur se hur Växthustomten plats varsamt utvecklas till hela Ängelholms trädgård. Nu finns det även möjlighet att slå sig ner på en skön sittplats i skuggan av björkarna, infällda i den nya altanen i trä.

Växthustomten fortsätter att förvandlas till hela Ängelholms trädgård. Under våren har grusgångar anlagts, altaner har byggts, parkmöbler har börjat komma på plats och en mängd växter har planterats.

Gamla träd har röjts fram ur sly och buskage, en stor variation av växter, träd och buskar finns på platsen. Här kan du hitta äkta kastanj, ädelgran, ask, katsura, ullungrönn, tulpanträd, ginnalalönn, sälg, björk, körsbär, lind, bok, röd skogslönn, praktolvon och en hel lund av hassel.

Björkar som är planterade i trädäck

Här sticker björkarna upp och kommer att ge fin skugga på trädäcket

Vilstolar på plats och mer möbler kommer

De parkmöbler som finns på platsen just nu är av typ loungemöbler. Till dessa kommer det att komma sittdynor och ryggkuddar. Inom kort väntar vi fler möbler i form av stolar, bord, grill och parksoffor.

Två vilstolar har kommit på plats längs ån och i trädgårdsdelen är det förberett för ytterligare tre likadana. Dessa kommer på plats när gräset runtom har börjar växa och tåler att man går på det.

Gräs är sått på alla bara jordytor. Undvik gärna att gå på den just nu bara jorden, så att gräset snabbt blir tätt och skönt att sätta barfotafötterna på.

Vilstolar i trä

Vilstolar på Växthustomten

I sommar kommer bären

Många av växterna är ätbara trädgårdsfavoriter; hallon i olika sorter, vinbär, krusbär och blåbärstry. Men mer kommer efterhand.

Planteringarna är tillfälligt avgränsade med band och vi ber alla om hjälp att inte gå i eller låta hunden springa i planteringarna. Alla avspärrningar tas bort när växterna kommit igång ordentligt.

Korgkoja i pileträ

Korgkojor och planteringar som är avgränsade nu till en början

Bakgrund

Invid Rönne å, mellan Tennishallen och ån ligger ett 1,5 ha stort område. Detta tillsammans med skogen på andra sidan gångstigen bildar ett område på 2,5 ha som ska bli Ängelholms näst största park efter Hembygdsparken.

Genom att bevara och utveckla platsen på ett varsamt sätt ska parken inom de närmsta åren bli hela Ängelholms trädgård. Invånare, skolor, förskolor och föreningar ska få bättre möjligheter att aktivera sig i området.

Växthustomten är en del av Ängelholmspaketet.

Exempel på andra saker som händer i Ängelholmspaketet

  • Vid Nybron i Ängelholm, intill de nya bostadshusen som står klara på "gamla badhustomten" byggs en tillgänglig ramp ner till å-promenaden längs Rönne å. Klart i maj.
  • Klippanvägens förlängning över Rönne å, där detaljplanen varit ute på granskning och en bro har utsetts som vinnare i en arkitekttävling
  • Gång- och cykelbron som ska byggas över Rönne å vid Haradal projekteras just nu.
  • Cykelvägar som byggs, bland annat i Barkåkra.

Ängelholmspaketet Länk till annan webbplats.

Runda turkosa stolar i metall på växthustomten

Slå dig ner i en rund stol och njut av fågelkvitter

Vitsippor

Vitsippebacke på växthustomten