Kartläggning av koldioxidutsläpp ska visa vägen för hela Ängelholm

I Ängelholm behöver vi tillsammans minska våra koldioxidutsläpp med minst 11,2 procent årligen. Det visar en kartläggning av koldioxidutsläpp, en så kallad koldioxidbudget som Ängelholms kommun har låtit ta fram.
– Koldioxidbudgeten visar att vi måste agera nu för att vi tillsammans ska klara 2-gradersmålet i Parisavtalet, säger David Thorstensson, miljöstrateg i Ängelholms kommun.

Många gör redan medvetna val för att leva mer hållbart och tillsammans kan vi göra stor skillnad. Men vi behöver göra mer för att vi ska klara 2-gradersmålet i Parisavtalet och den globala uppvärmningen vi går till mötes. För att ge en bild av hur vi ligger till inom hela Ängelholm har en kartläggning av koldioxidutsläpp tagits fram, en så kallad koldioxidbudget. Vem som helst kan följa budgeten genom en molnbaserad tjänst där statistik och budget uppdateras kontinuerligt.

Budgeten visar att vi alla som bor och verkar inom Ängelholms kommun behöver minska vårt koldioxidavtryck med minst 11,2% per år fram till 2030. Och börjar vi inte att minska utsläppen nu kommer vi att behöva minska mer kommande år.

– Koldioxidbudgeten visar vad vi alla behöver åstadkomma både kommun, företagare och invånare. Sen får var och en bedöma vad man själv behöver göra för att vi tillsammans ska kunna leva upp till Parisavtalet. Inom kommunen pågår arbeten inom hållbar utveckling på flera olika områden och nivåer, säger David Thorstensson, miljöstrateg inom Ängelholms kommun.

I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1,5 grader. Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget.

Genom ett samarbete mellan Klimatsekretariatet och forskare vid Uppsala universitet och vid Tyndall Center for Climate Change Research i Storbritannien, har den globala koldioxidbudgeten anpassats till lokal nivå.

Klimatsekretariatet Länk till annan webbplats.

Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Tyndall Center for Climate Change Research Länk till annan webbplats.

Ängelholms koldioxidbudget

Här kan du se Ängelholms del av den globala budgeten:
Ängelholms koldioxidbudget Länk till annan webbplats.

Så kan du minska ditt koldioxidutsläpp

Med enkla medel kan du som privatperson spara energi och minska dina koldioxidutsläpp. Här är tre tips från WWF:

  • Byt alla lampor till effektiva och bra LED-lampor.
  • Spara onödig elförbrukning genom att släcka lampor när ljuset inte behövs, dra ur mobilladdare när de inte används och stänga av apparater istället för att ha dem i standby-läge.
  • Täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister så att värmen hålls kvar inne. Använd gärna tjocka gardiner att dra för på natten.

Fler tips från WWF - så kan du minska ditt koldioxidutsläpp Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Läs mer om hållbar utveckling i Ängelholms kommun Länk till annan webbplats.

Bild från Ängelholms koldioxidbudget. Med nuvarande utsläppstakt klarar vi inte att leva upp till Parisavtalet i Ängelholm till år 2030.

Bild från Ängelholms koldioxidbudget. Med nuvarande utsläppstakt klarar vi inte att leva upp till Parisavtalet i Ängelholm till år 2030.