Digital tvilling ska hjälpa Ängelholm att förutspå trafiksituationer och översvämningar

En digital tvilling är en digital kopia av något som finns i verkligheten, det kan vara en maskin, ett hus eller som nu- en kommun! Syftet är att underlätta drift, simulera översvämningar, trafikflöden, buller men även att öppna upp data för invånare som vill få bättre koll på sin närmiljö.

Ängelholms kommun startar nu ett samarbete med Smarta byar i Veberöd som är världsberömda som Smart by och Ängelholmarna kan se framemot att få bättre kunskap om sin kommun.

Det är en 40- väg men hur fort kör bilarna egentligen på gatan utanför området där drömhuset ligger? Hur högt är vattnet i Rönne å vanligtvis de datum då en förening planerar en aktivitet längs en plats vid ån? Finns det lediga parkeringsplatser just nu vid idrottshallen?

Sådana simuleringar och scenarier kan göras med hjälp av en digital tvilling . Dock inte riktigt ännu för Ängelholms del. Men arbetet med att koppla ihop stadens censorer har börjat.

I Ängelholm kommer arbetet att starta med att koppla ihop 3D- kartan som finns över kommunen med de sensorer som idag finns, exempelvis vid Rönne å. När allt fler lager av information adderas över tid, kommer den digitala kartan bli allt mer omfattande och exakt i sin verklighetsspegling.

Sida på engelholm.se med 3D-karta och instruktioner Länk till annan webbplats.

Kostnadseffektivt och miljövänligt

Samarbetet med Smarta Byar Veberöd innebär att Ängelholm får hjälp med ren teknikutveckling men även i frågor som handlar om hur tekniken ska komma invånarna till nytta. Att jobba med en digital tvilling ses ofta som ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att samla in kunskap om en plats.

Målet är att göra Ängelholm till en allt mer Smart Stad, det vill säga ett samhälle som med hjälp av digitala lösningar underlättar för invånarna.

– I ett smart samhälle behöver vi i kommuner och städer nyttja varandra bättre. Veberöd har lyckats med att skapa en digital tvilling och istället för att uppfinna hjulet på nytt så lär vi av dem och går in ett medlemskap i Smarta Byar Veberöd, säger Pernilla Fahlstedt, chef för huvuduppdrag Samhälle i Ängelholms kommun.

Kontakt:

Cajsa Malmström Magee, verksamhetsutvecklare i Ängelholms kommun

E-post: Cajsa.Malmstrom@engelholm.se

Smarta Byar Veberöd Länk till annan webbplats.

En flygbild över Ängelholms centrm vid Nybron. Hus i glada färger och mycket grönska.