Invånare och politiker ska arbeta tillsammans för att hitta ny mötesplats för kulturlivet i Ängelholm

Behovet av nya bättre lokaler för Kulturskolan en mötesplats och scen för kulturlivet i stort har varit känt länge. Nu ska frågan lösas genom en ny modell där politiker och invånare arbetar ihop. Det beslutade kommunstyrelsen under onsdagen.

Genom åren har flera förslag varit uppe om var Kulturskolan ska ligga i framtiden. Allt från en samlokalisering med stadsbiblioteket, ett kulturhus på stationsområdet och en placering i det nya stadshuset har diskuterats.

Nu ska frågan utredas och komma i mål genom ett nytt arbetssätt där politiker arbetar tillsammans med medborgare i särskilda frågor. Inspiration för modellen har hämtats från den danske kommunen Gentofte.

I Gentofte har man under flera år arbetat framgångsrikt med något man kallar för Opgaveudvalg, översatt till svenska blir det ungefär uppdragsnämnd. Där arbetar politiker, medborgare och andra intressenter tillsammans med många av de frågor som vanligtvis hanteras av fasta politiska nämnder.

– Vi hoppas att det här nya arbetssättet leder till flera innovativa förslag och nya infallsvinklar. Det blir också en tydlig koppling till vår vision som uppmanar oss att vara modiga och pröva nya grepp. Förhoppningsvis kan det också stärka samarbetet och sänka trösklarna mellan lokala politiker och våra invånare, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu testar vi ett nytt spännande grepp där kraften kommer från invånarna. Vi vill vara en kommun där vi gör saker tillsammans och detta skapar medskapande på riktigt, säger Kristina Magnusson, kommundirektör.

När nu modellen ska prövas i Ängelholm är det första steget att fram arbetsformer likt den danska modellen. Dessutom ska en metod för rekrytering av invånare tas fram. Det ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni.

Kulturskolan på Tingstorget.

Ängelholms kulturskola finns i nuläget i lokaler i Tingshuset som inte är ändåmålsenliga med verksamheten.