Sikte på ett stadshus som samlar många under ett tak och med bästa möjliga tillgänglighet

Om fem år ska ett nytt stadshus stå klart på Stationsområdet, på den yta framför ”Bahnhof” som idag är en grusparkering. Nu visar ett nytt inriktningsbeslut i kommunstyrelsen vägen framåt och vilka verksamheter som ska rymmas i det nya stadshuset. Hur stadshuset ska se ut ska avgöras genom en arkitekttävling längre fram.

’Stadshuset ska vara en attraktiv arbets- och mötesplats, där vi tillsammans möjliggör framtidens behov’. Så beskrivs målet för det nya stadshuset som ska stå färdigt på Stationsområdet år 2026.

Ett nytt stadshus är nödvändigt då det nuvarande stadshuset har bedömts vara otillräckligt ur flera olika aspekter. Bland annat är huset i dåligt skick och för trångt för att rymma kommunens verksamheter.

Det är ännu inte bestämt hur det nya stadshuset ska se ut, men en arkitekttävling ska genomföras för att hitta bästa föreningen av design, funktion och ekonomi.

– Flera tydliga inriktningar för stadshuset är nu på plats. Framför oss väntar ett spännande arbete där vi ska bygga både utsidan och insidan med fokus på invånare och medarbetares behov nu och i framtiden, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler verksamheter få plats

Det nya stadshuset ska samla fler av kommunens verksamheter under ett och samma tak, det beslutade kommunstyrelsen under onsdagen. Beslutet grundar sig i en kartläggning och en behovsanalys men också utifrån ett invånarperspektiv.

Idag arbetar cirka 220 personer i stadshuset. I det nya stadshuset finns det behov för fler och det ska bli arbetsplats för cirka 490 personer. Därutöver har man tagit höjd för ytterligare 100 personer om behovet skulle uppstå.

Stadshuset ska rymma delar av kommunens huvuduppdrag, Hälsa, Lärande och Familj, Samhälle och Servicestöd. Kommunledning och förtroendevalda kommer också att samlas i huset. Det finns även en ambition att Statens servicecenter ska finnas där.

En plats för fler än medarbetare

Hur invånare, föreningar, näringsliv och besökare ska inkluderas i huset är något som Ängelholms kommun tittat närmre på. Ett förslag är att bottenvåningen blir en öppen mötesplats med café, utställningsytor, möteslokaler med mera. Utanför stadshuset finns också möjlighet att skapa öppna och inbjudande miljöer.

– Ängelholms nya stadshus ska bli mer än en arbetsplats. Stadshuset ska vara en mötesplats som underlättar samarbetet över gränser och där vägarna in till kommunen ska bli kortare för både invånare, föreningsliv och företagare, säger Robin Holmberg (M).

Läs mer om det nya stadshuset Länk till annan webbplats.

Området där det nya stadshuset planeras att byggas.

Här på området planeras det nya stadshuset.