Flytt av präktig ek förbereds på Stationsområdet

På stationsområdet står en gammal ek med stamdiameter på nästan en meter! Den står på platsen mellan Industrigatans nya parkeringsplats och järnvägsspåren. Nu förbereds eken för en flytt inom Stationsområdet.

Stationsområdet omvandlas och eken som står nere vid Järnvägsspåren har under sina cirka 80 år stått under både eran av sockerbruksindustrin såväl som nattklubbslivet Gottwalds som granne. Nu väntar nya tider och parkeringsgarage/ mobilitetshus ska byggas invid järnvägsspåren. Ängelholms kommun förbereder för att eken ska flyttas till den kommande Sockerbruksparken som ska anläggas i området vid Ängelholmshems nya kvarter.

- När vi upptäckte vi denna fantastiska ek och insåg att det stod på platsen för de nya parkeringshusen så satte vi genast igång att undersöka om trädet kan flyttas. Det visade sig att eken mår mycket bra och har goda förutsättningar att klara en flytt, säger Annica Jörgensen, parkingenjör i Ängelholms kommun.

Ålder: Cirka 80 år

Storlek: Stamdiametern är 98 centimeter

Vikt: Cirka 90 ton

Planerad tidpunkt för trädflytt är hösten 2023. Ytterligare undersökningar kvarstår innan man vet helt säkert att flytten kan lyckas. Ett viktigt steg har gjorts, nämligen att rotbeskära runt hela eken.

- När trädet flyttas kan inte hela rotpaketet flyttas med. Därför görs en rotbeskärning med noggranna beskärningssnitt så att trädet ska kunna bryta nya rötter, säger Annica Jörgensen.

Efter rotbeskärningen byggs en luftig plastkruka runt trädet för att bibehålla god fukt och luftighet, vilket krävs för att nya rötter ska bildas. Jord läggs sedan tillbaka och täckbark har lagts ut över rotområdet för att bevara markfukt vilket också gynnar bildning av nya rötter.

Ekar innehar även många höga biologiska värden av stor vikt för ekosystemet. Mycket stora träd hjälper till med fördröjning av regn i den stora trädkronan, bindande av farliga partiklar i luften via det stora bladverket. Trädet är en boplats för en mängd insekter och fåglar samtidigt som trädet sänker temperaturer med skugga och evapotranspiration som handlar om att fukten som avdunstar från trädet sänker temperaturen runtomkring.

Trädet kommer att vattnas under denna och nästa växtsäsong och första åren på den nya platsen.

Fortsättning följer för Stationseken. Eller finns det ett annat namn som är känt för eken?

En stor ek med stor trädkrona. Bakom syns järnvägen.

Här står den cirka 80 år gamla eken idag. Ny plats förbereds i en ny park på Stationsområdet.

en ekstam i nårbild. LIndad med rep i naturmaterial.

Stammen är lindad för att hålla fukt.

En ritad illustration med kvarter och mycket grönska. En röd ring markerar att ekens nya plats är den nya Sockerbruksparken som planeras i Stationsområdet. Illustrationen visar hur Stationsområdet är planerat att utvecklas.

Ekens nya plats är den nya Sockerbruksparken som planeras i Stationsområdet. Illustrationen visar hur Stationsområdet är planerat att utvecklas.