Nästa sommar ses vi på Gåsalekan

Förarbetet är klart, lekplatsexperterna, alltså barnen, har sagt sitt om vad de vill göra på lekplatsen och nu finns illustrationer på hur lekplatsen ska bli. Planeringen är i full gång men barnen får hålla sig tills nästa sommar innan de kan rutscha ner för jättegåsen på Ängavångsplatsen i Ängelholm.

En temalekplats ska byggas på Ängavångsplatsen, den grönyta som ligger mellan Nyhemsgatan och Nyhemsleden. Här ska det bli en trivsam mötesplats för alla åldrar.

Här ska finnas möjlighet att sitta väderskyddat och umgås vid grillen, gå på upptäcksfärd genom lekplatsens olika världar eller utmana kroppen på den tillgängliga träningsytan. Gåslekplatsen, eller "Gåsalekan", ska vara en plats där människor kan mötas över generationsgränser och med en bred variation lekvärden för besökare i alla åldrar.

Platsen ska belysas för trygghet och säkerhet, med tillgänglig cykelparkering och toalett.

I utformningen av den nya lekplatsen har barn och invånare i Ängelholm involverats. Barn från en förskola i området fick i ett första steg rita teckningar för att visa vad de tycker är viktigt och roligt på en lekplats. Teckningarna ingick sedan i det underlag som entreprenörer arbetade efter när förslag på utformning togs fram. I nästa steg fick barnen rösta på de tre inlämnade förslagen.

– Barnen är våra lekexperter och har så många kloka och bra tankar. I de ritningar som nu finns har flera av deras önskemål tagits om hand, särskilt ett utkikstorn som ska stå på plats nästa sommar, säger Sandra Nelsson, projektledare i Ängelholms kommun.

Vid två tillfällen har även vuxna invånare tillfrågats på stadsbiblioteket om vad som är viktigt på en lekplats. Barnens åsikter, invånarnas önskemål och kommunens expertis har lett fram till att ett förslag av tre valdes ut som nu ska förverkligas på Ängavången.

Inspiration till temat på lekplatsen är hämtad från skånsk flora och fauna, vilka fåglar och växter som är typiska för just vårt landskap. Temat följer lekplatsen som en röd tråd och blandas i lekutrustning och pedagogiska inslag i platsens gestaltning.

Entreprenör är upphandlad och arbetet på plats påbörjas i september 2022. Lekplatsen väntas stå klar till sommaren 2023.

Se fler illustrationer och läs mer om projektet

Illustrationer över hur lekplatsen ska växa fram

En illustration över hur lekplatsen kan komma att se ut. En stor, vit trägås med rutschkana mitt i bild.

En illustration över den stora lekgåsen på lekplatsen. Observera att det blå området inte är tänkt att bli vatten. det är målade ytor. Illustration: Elverdal

en ritad illustration med en kojor, gungor, nät med mera. Träd och grönska.

En illustration över hur lekplatsen ska bli. Det blåmålade är inte vatten, det är målade ytor. Illustration: Elverdal

Film om barnens medverkan i planerna för lekplatsen