Rönne å och Ringsjön ska bli en attraktiv besöksdestination för fiske och naturturism

Malin Tan

Malin Tan är ny projektledare för Destination Rönne å och Ringsjön. Foto: Ängelholms kommun

Rönne å och Ringsjön ska bli en attraktiv destination för fiske- och naturturism. Sex kommuner har tillsammans undersökt hur det ska gå till. Nu drar arbetet igång på allvar.

Med stöd från Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Europeiska Havs- och fiskerifonden har kommunerna Eslöv, Höör och Hörby Åstorp, Klippan och Ängelholm gjort en gemensam förstudie för att undersöka hur området utmed Rönne å och Ringsjön kan utveckla en hållbar naturturism, öka företagandet och utveckla landsbygden. Syftet är att ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och att skapa intresse bland entreprenörer och föreningsliv att vara med och utveckla besöksnäringen.

Nu finns en rapport som sammanfattar resultatet av förstudiearbetet. Genom workshops, föreläsningar, intervjuer, kartläggning av intressenter och andra aktiviteter har kunskap och slutsatser växt fram.

– Vi ser stora möjligheter för att utveckla detta fantastiska område till ett hållbart besöksmål för både våra invånare och långväga besökare, säger Robin Holmberg (M), kommunalråd i Ängelholm och ordförande för projektets politiska styrgrupp. Nu har vi fått både kunskap och nya idéer för det fortsatta arbetet, fortsätter han.

Förstudien betonar att själva nyckeln till framgång är att utveckla ett nära samarbete mellan alla de aktörer med koppling till och intresse för Rönne å och Ringsjön. Vidare lyfts hållbarhetsperspektivet fram som helt grundläggande när besökstrycket ökar. Rönne å och Ringsjön är redan viktiga områden för fiske, men förslaget i förstudien är att besöksmålet breddas upp för att även omfatta naturturism och upplevelser. För att skapa en hållbar destination för naturturism är det också viktigt att tydliggöra frågor kring huvudmannaskap och förvaltning.

Förstudie Hållbar utveckling av naturturism Rönne å och Ringsjön Pdf, 9 MB.

Nytt projekt tar vid – Destination Rönne å och Ringsjön.

Redan för ett år sedan gjordes en ny ansökan till Leader om att få dra igång ett fortsättningsprojekt, alla sex kommuner tillsammans. Projektet kommer även att finansieras med medel från Familjen Helsingborg. Projekt Destination Rönne å och Ringsjön ska dra igång det konkreta arbetet med att utveckla en besöksdestination för fiske, naturturism och upplevelser. Nya besöksplatser ska utformas och en digital plattform ska utvecklas för att kunna marknadsföra den nya destinationen med allt det som kan erbjudas invånare och besökare.

Ny projektledare är Malin Tan, anställd i Ängelholms kommun. Malin har en bakgrund inom PR/kommunikation och inom byggbranschen

– Jag har mitt hjärta i skogen och naturen. Det här är ett fantastiskt område med både kulturmiljö- och naturvärden. Att få knyta samman det och göra det tillgängligt på ett bättre sätt än idag är jättekul. Här finns många pärlor att lyfta fram och utveckla. Jag är glad att jag får jobba i det här projektet där ett gediget hållbarhetstänk och en långsiktighet ligger som grund, säger Malin.

Malin betonar precis som förstudien belyst, att en ny besöksdestination måste byggas och formas tillsammans.

– Jag hoppas verkligen att företag och föreningar ser detta som sitt projekt och tar chansen att vara med. Här ges möjlighet att utveckla sitt erbjudande eller helt enkelt bli ännu bättre på det man redan gör. Jag tror att alla tjänar på att prata mer med varandra och samverka mer.

– Jag hoppas också att den nya destinationen kan bidra till att kunskap och engagemang för naturen ökar och att fler hittar ut i naturen och kan njuta av den. Det finns många hälsoaspekter i det som är viktiga, säger Malin Tan.

Läs mer om de båda projekten Länk till annan webbplats.

Loggor