Var med och påverka Ängelholms kommuns hållbarhetsarbete

Vad betyder social hållbarhet för dig och vilka frågor tycker du är viktigast på området? Var med och påverka kommunens arbete inom social hållbarhet genom och svara på vår digitala enkät senast den 15 augusti.

Inom Ängelholms kommun finns en grupp med politiker som har arbetat med att ta fram en plan för social hållbarhet. Planen ska peka ut riktningen för hur kommunen ska arbeta med social hållbarhet och nu vill politikerna ge dig en chans att vara med och påverka vilka områden du tycker är viktigast. Var med och påverka genom att svara på vår digitala enkät senast den 15 augusti. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

 – Det är mycket viktigt både för oss politiker och för kommunen att så många som möjligt vill vara delaktiga i vårt arbete med social hållbarhet. En plan har tagits fram och nu vill vi ha ängelholmarnas syn på vad de tycker är viktigast innan vi jobbar vidare, säger Ann-Marie Lindén (MP), ordförande i den politiska arbetsgruppen för social hållbarhet i Ängelholms kommun.

Enkät för att vara med och påverka kommunens arbete inom social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Vad betyder hållbar utveckling?

Hållbarhet och hållbar utveckling är svåra begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer. Ängelholms kommun använder Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling består av tre delområden:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Ängelholms kommuns arbete med hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

De globala målen i Agenda 2030 som handlar om social hållbarhet. Illustration.

De globala målen i Agenda 2030 som handlar om social hållbarhet.