Detaljplan för bostäder i Klitterbyn

Kommunstyrelsen har godkänt att den tidigare konferensanläggningen i mitten av Klitterbyn kan ersättas med ett 40-tal lägenheter.

Fem flerbostadshus i två våningar ingår i detaljplanen. Totalt 42 lägenheter mellan 50 och 100 kvadratmeter. Än är inget bygglov klart för bostäderna. Bolaget Granitor kommer att gå vidare med det.

– Planen på bostäderna blir ett lyft för Klitterbyn och för hela området. I stort är det ett redan bebyggt område som moderniseras och det blir plats för liv på en plats som sedan länge stått tom, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Ur detaljplanen:

  • Den nya bebyggelsen kommer inte ha någon betydande miljöpåverkan då området redan idag är planlagt och bebyggt.
  • Bostäderna kommer att ge en mer effektiv användning av marken, det blir en tät bebyggelse på platsen.
  • Området får en god tillgänglighet, en trafiksäker miljö för barn att röra sig närmast bostäderna
  • Det blir en annan typ av bostäder, bostadsrätter (?), än vad som finns på platsen idag och det blir en mer blandad bebyggelse.
  • Planen bidrar till att uppfylla kommunens bostadspolitiska mål om att bygga fler bostäder i Ängelholms kommun.

Även kommunfullmäktige ska godkänna detaljplanen för att den ska bli antagen.

Planhandlingarna för Klitterbyn 2, Havsbaden

Skiss på hur det kan komma att se ut i Klitterbyn. Högre trevåningshus i ljusgrått material med svarta tak. Runt om kring ligger röda och svarta mindre hus.

Så här kan det komma att se ut i Klitterbyn i framtiden. Bilden är en illustration.