Växla upp det du brinner för! Säsongen för föreningsbidrag har börjat.

Sök bidrag till din förening eller ett evenmang senast 31 oktober.

Varje år finns det pengar att söka från Ängelholms kommun till olika stöd som föreningslivet kan ta del av. Ansökningsperioden är från 1 september till 31 oktober och ansökan görs via e-tjänster som finns här på engelholm.se

Det finns en bredd av olika stöd, landsbygdspotten till föreningar på landsbygden är ett exempel. Ett annat är stöd till särskilt viktig verksamhet som riktar sig till föreningar som möter människor med särskilt behov av samhällets stöd. Och så finns det så klart stöd till evenemang som drar besökare och kultur och fritidsaktiviteter.

Evenemangsstöd

Varje år delar delas ut pengar till evenemang som genomförs i kommunen.

Vilka är villkoren för evenemangsbidrag?

  • Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.
  • Evenemanget ska rikta sig till allmänheten och vara öppet för alla som är intresserade.
  • Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm.
  • Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att stimulera handeln i Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen.

Bidrag till föreningar

Ängelholms kommun fördelar även bidrag till föreningar i Ängelholm i syfte att stärka och utveckla ett rikt kultur,- idrotts- och fritidsutbud i kommunen.

Verksamhetsstöd

Syftet med verksamhetsstödet är att främja ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i Ängelholms kommun, och därmed skapa mervärden för medborgarna och ett attraktivt Ängelholm

Inventariestöd

Syftet med stödet är att stärka förutsättningarna för föreningar att verka i egna lokaler.

Studieförbund

Ängelholms kommun delar årligen ut bidrag till studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen.

Landsbygdspotten

Syftet är att bidra till ett mervärde för boende på Ängelholms landsbygd. Stöd kan erhållas av förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet som är öppen för alla och till förmån för invånarna på landsbygden i Ängelholms kommun.

Stöd till särskilt viktig verksamhet

Syftet med stödet är att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva verksamhet till människor som är i särskilt behov av samhällets stöd. Stöd kan erhållas av förening med lokal anknytning som bedriver samhällsangelägen social verksamhet.

Band som spelar. Gitarr i förgrunden. ung kille som spelar trummor och är glad i bakgrunden.