Så upplever ängelholmarna den tekniska servicen

Tycker du att kranvattnet är toppen, eller att kommunen har särskilt fina lekplatser? Då är du i gott sällskap. Just vattenkvaliteten och lekplatserna är två saker som får högt betyg i undersökningen Kritik på teknik som mäter invånarnas upplevelse av olika kommunala tjänster.

I februari skickades enkätundersökningen Kritik på teknik ut till 1 000 slumpvis utvalda invånare i Ängelholms kommun. Bakom undersökningen står SKR, Sveriges kommuner och regioner.

– Syftet med undersökningen var att ta reda på hur invånarna upplever den tekniska servicen. Sen kan vi ta med oss det i vårt arbete för att se vad vi gör bra och på vilka områden vi skulle kunna bli bättre, säger Annika Enberg som då var tf chef för kommunens stadsmiljöenhet.

Bland de 1 000 som fick hem enkäten valde 491 att svara, vilket betraktas som ett bra underlag. Detta är andra gången Ängelholms kommun skickar ut undersökningen och därför går det också att jämföra med 2019 års resultat. I rapporten delas svaren upp i tre grupper: Positiva, neutrala och negativa. Utöver det kan man också svara “Vet inte”.

Här har vi valt ut fyra områden som sticker ut i årets rapport. Vi har bett en tjänsteperson och expert inom varje område tolka resultaten och vad som ligger bakom sifforna.

Standarden på gator och vägar, samt gång- och cykelbanor

  • För gator och vägar är 30% positiva, 25% neutrala och 45% är negativa.
  • För gc-vägar är 50% positiva, 26% neutrala och 25% negativa.

Jerry Palm, gatuingenjör, tolkar resultaten:

"Att gc-vägarna upplevs som bättre än gatorna är inte förvånande. Vi har ett system för hur snart gc-vägar respektive gator behöver åtgärdas och av de akuta sträckorna är gång- och cykelstråk prioriterade. Det beror på två saker: Dels är gångare och cyklister helt oskyddade och riskerar därför värre skador än någon som sitter i en bil. Dels är det för att vi vill utveckla Ängelholm som en grön och cykelvänlig stad."

"När det gäller gator och vägar samarbetar vi och synkar vårt arbete med de stora VA-projekt som kommunen också utför. Det är inte hållbart att göra omfattande beläggningsarbeten på en gata som ska grävas upp två år senare. Vi gör alltid en avvägning, och är det akut gör vi en tillfällig lagning. Men därför kan gator upplevas som sämre underhållna än gc-vägar, som är lättare att restaurera eftersom de inte påverkas av ledningsarbeten på samma sätt."

Halk- och snöbekämpning

  • 50% av de svarande är negativa eller mycket negativa, vilket är betydligt fler än 2019 då antalet negativa var 30%.
  • Vintercyklister utgör den största gruppen som är negativa.

Alexandra Lundqvist, gatuingenjör:

"Jag är inte förvånad. Många hörde av sig till mig under vintern 2021/2022 och klagade över snöröjningen, många var cyklister. Att det ökat så mycket sedan 2018/2019 handlar delvis om att vi inte hade någon snö alls det året, det fanns inget att klaga på just då. I vintras däremot kom det mycket snö redan i december."

"En annan anledning till missnöjet tror jag handlar om att vi nästan enbart använder sand och inte salt som halkbekämpning. Då bildas först ett lager med packad snö och is med sand ovanpå. För en bil gör det inte så stor skillnad, men för en cyklist är det betydligt svårare att ta sig fram än på en saltad vägbana, där saltet gör att snö och is smälter bort. I Ängelholm saltar vi bara på vissa sträckor där större fordon som bussar behöver kunna ta sig fram. Vi håller nere på mängden salt för att det inte ska rinna ut för stora mängder i naturen.”

Kvaliteten på kranvattnet

  • 96% av de svarande är positiva, siffran var 94% i den förra mätningen.
  • Det placerar Ängelholm på plats 19 av 95 kommuner som genomfört undersökningen.

Roger Karlsson, VA-chef:

"Det är såklart väldigt roligt att höra, men jag är samtidigt inte förvånad. Vi har väldigt bra kvalitet på det vi levererar och då menar jag dels på själva vattnet, att det är rent och smakar bra. Men det handlar också om kvaliteten på tjänsten, att det kommer vatten när man öppnar kranen, att det är bra tryck och få avbrott. Vi har ett välplanerat ledningssystem för att skapa så liten påverkan som möjligt i de fall vi behöver stänga av tillfälligt. Säg att det blir en läcka i ett bostadsområde och vi måste stänga av vattnet till en fastighet. Då finns det andra vägar för vattnet att ta så att grannarna ska slippa vara utan vatten. Det är också en viktig aspekt som höjer nöjdheten hos kunderna."

"Jag tolkar resultaten som att vi gör rätt och att vi ska fortsätta att bygga ett robust system för vattenleveranser i kommunen."

Skötsel av och utbud på lekplatser

  • 75% är positiva medan 8% är negativa i 2022 års undersökning.
  • Samma siffror för 2019 var 57% respektive 17%.
  • Däremot har 48% svarat "vet inte", vilket förmodligen beror på att de inte besöker lekplatser.

Annica Jörgensen, parkingenjör:

"Förbättringen sedan 2019 tolkar jag som att våra satsningar på att rusta upp och renovera kommunens lekplatser har gett bra resultat. Vi har haft en underhållsskuld som vi nu har jobbat ikapp. Vi har många bra och fina lekplatser och vi är också noga med underhåll och kontroller. Förutom lagkravet om minst en säkerhetsbesiktning om året, gör vi också funktionskontroller fyra gånger om året och veckokontroller. Förutom själva lekytan tittar vi också på sånt som buskage och bänkar i närheten, ett helhetsgrepp för att öka tryggheten på platsen."

"Det är viktigt att inte se lekplatsen som en isolerad plats för bara en viss åldersgrupp. Förhoppningen är att lekplatserna ska vara mötesplatser för flera åldersgrupper. För föräldrar med små barn, men också för äldre barn som träffas där efter skolan, eller äldre som vill sitta ner på en bänk i naturen."

Läs hela undersökningen

Hela undersökningen där medborgarna fått tycka till om Ängelholms kommunala teknik Pdf, 4 MB.

Tidigare publicerat på samma ämne

1000 invånare ska tycka till om kommunens service Länk till annan webbplats.

Fyra bilder i en. Cyklist, Någon tappar upp vatten i glas. Pojke på lekpark. Närbild på skor mot snöbeklädd trottoar. Foto.