Gruppbostäder behöver rustas upp

Renoveringsplanen för Ängelholms särskilda boenden är igång sedan 2019. Nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) en renoveringsplan för åtta av kommunens gruppbostäder som behöver renoveras för att möta dagens krav på boendemiljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2022 att det skulle tas fram en renoveringsplan för kommunens gruppbostäder. Anledningen är att flera av kommunens gruppbostäder är byggda under 1990-talet och uppfyller inte dagens krav på boendemiljö, arbetsmiljö och säkerhet. Sedan dess har en inventering av kommunens gruppbostäder gjorts som visar att åtta av kommunens gruppbostäder har behov av att renoveras.

– Vi ser nu att det finns ett stort behov att rusta upp våra gruppbostäder. Vi vill starta upp det här arbetet så snart som möjligt för att möta de krav och behov som finns på våra lokaler, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 21 september 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå för kommunstyrelsen att besluta om en renoveringsplan. I förslaget ingår följande gruppbostäder.

  • Skörpabäcken,
  • Norrängen
  • Akkas
  • Nyhem
  • Västersjögatan 50
  • Linden
  • Västersjögatan 34.

– Vi förstår att det här kan väcka frågor, tankar och oro hos boende, anhöriga och personal men vi ser positivt på arbetet med renoveringsplanen eftersom vi behöver lokaler i god standard så vi kan bedriva omsorg med kvalitet där boende och personal trivs, säger Ulrika Wattman, planeringschef huvuduppdrag Hälsa.

Den 5 oktober väntas kommunstyrelsen ta beslut i frågan. I förslaget ingår även att Solängens lokaler på södra sjukhusområdet ska renoveras och anpassas för barn- och ungdomsverksamheten och för daglig verksamhet.

Vad är en gruppbostad?

Vuxna personer med funktionsnedsättning, som har behov av mycket stöd och hjälp i sin vardag kan bo i en gruppbostad. En gruppbostad består av enskilda lägenheter som är samlade runt ett gemensamhetsutrymme. På en gruppbostad finns personal på plats dygnet runt för att stötta den boende att leva så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Flaggor som vajar. Bild.