Följ kvällens sammanträde i kommunfullmäktige via webben

Bland kvällens ärenden hör vi när presidiet i beredning 1 informerar om slutrapporten Ekonomisk hållbarhet och presidiet i beredning 2 informerar om sin slutrapport Färdplan mot social hållbarhet.

Mikrofon i närbild som symboliserar kommunfullmäktiges möte. Foto.