Cecilia Lundgren blir ny kommunikationschef i Ängelholms kommun

Cecilia Lundgren som idag är press- och kommunikationschef i Landskrona stad blir ny kommunikationschef i Ängelholms kommun i månadsskiftet oktober- november.

Cecilia Lundgren har lång erfarenhet inom kommunal verksamhet och har jobbat med press- och kommunikationsfrågor i större delen av sitt yrkesliv. Senast som kommunikationschef i Landskrona stad och innan dess som redaktionschef i Helsingborg stad.

– Cecilia Lundgren tillträder i en spännande tid i Ängelholm. Vi har en vision om att vi ska göra det omöjliga möjligt och arbeta ännu mer tillsammans med andra och över gränser. Cecilias kompetens och redaktionella driv blir en stor tillgång i detta och i många andra områden, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholms kommun.

Och att arbeta tvärsektoriellt ser Cecilia som en förutsättning för att skapa ett bra kommunikationsklimat inom en organisation.

– Min prioritet är att skapa goda relationer i hela organisationen. Jag hoppas att jag kan bidra till att skapa en trygg och naturlig plats för det fortsatta kommunikationsarbetet inom Ängelholms kommun, både sett ur ett internt och externt perspektiv. Parallellt drivs jag av att hitta nya sätt att kommunicera på utifrån de behov som uppstår. Ängelholms kommun har starka kommunikativa fördelar och ett drömläge mitt i en expansiv region och det lockar mig, säger Cecilia Lundgren.

– Med Cecilia Lundgrens erfarenhet och kompetens kommer vi kunna utveckla kommunens kommunikation med både invånare och näringsliv samt med omvärlden som dagligen påverkar oss, säger Robin Holmberg (M) kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Cecilia Lundgren