Fortsatt gott företagsklimat i Ängelholm

Det blev plats 22 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking kring svenskt företagsklimat för Ängelholm. Den tyngst vägande kategorin Sammanfattat omdöme minskar marginellt, medan andra områden har en mer positiv utveckling, framför allt politikers intresse för företagsamhet och kommunens service. Av Skånes 33 kommuner placerar sig Ängelholm på en femte plats.

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar.

Rankingen baseras främst på en enkätundersökning som företagarna själva svarar på, men även på statistisk. Årligen deltar mer än 30 000 företagare och i Ängelholm skickades den ut till 200 företag varav 183 svarade.

När det kommer till kategorin sammanfattande omdöme om Ängelholm får kommunen godkänt från företagarna, men tappar svagt jämfört med 2021. I rankingen klättrar kommunen 7 placeringar från föregående år och flera delområden har utvecklats positivt.

– Vi har fortfarande ett riktigt bra företagsklimat i Ängelholm! Kommunens service och handläggningstider har förbättrats, men vi behöver fortsätta ett aktivt arbete internt för fortsatt utveckling. Företagen saknar personal med relevant kompetens, vilket självklart är ett stort problem som Ängelholm delar med hela landet, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vet att vi har mer arbete att göra kring service och effektivisering. Vi har fortsatt vår utvecklingsresa och medarbetarna är både inspirerade och fulla av idéer kring vad vi ska förbättra. Den tidigare negativa utvecklingen i kategorin om service och bemötande har börjat vända, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholms kommun.

Det har anställts fler handläggare och det ska förstärkas inom fler områden. Ett omfattande förändringsarbete kring företagande, bemötande och service sattes igång under våren 2021 och det fortsätter nu under 2022. Där deltar hundratals kommunmedarbetare i förbättringsarbetet genom utbildning, workshops och genomgång av processer.

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking Länk till annan webbplats.

Se hela Ängelholms resultat Länk till annan webbplats.

Bygglovshjälpen.