Ängelholms kommun tar ännu ett steg för hållbar utveckling

Med en ökad flexibilitet i den långsiktiga budgeten och investeringar i projekt för hållbar utveckling tar Ängelholms kommun ännu ett steg i hållbarhetsarbetet. Det är förslag som kommunfullmäktige har beslutat om.

Politiker i Ängelholms kommun har jobbat med att undersöka hur kommunen kan bidra till de Agenda 2030 och de globala målen för ekonomisk hållbarhet. En rapport har tagits fram med konkreta förslag som kommunfullmäktige har beslutat om. Rapporten lämnas nu vidare till kommunstyrelsen för beslut om, och hur, förslagen ska genomföras.

– Här finns flera intressanta förslag om hur vi kan utveckla vårt arbete med ekonomisk hållbarhet som kommunstyrelsen ska besluta om, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

I rapporten beskrivs hur cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska användningen av samhällets resurser och påverkan av miljön. Förenklat innebär det att använda råvaror mer resurseffektivt så att livslängden på råvarorna ökar samtidigt som uttaget av ny råvara och deponering av avfall minskar.

– Det är glädjande att kommunen redan har börjat implementera cirkulär ekonomi, men vi behöver göra mer. För att kunna skapa förändring måste vi vara modiga, tänka nytt och våga prova som beredningens förslag visar, säger Cornelis Huisman (M), ordförande i beredning 1.

Exempel på konkreta förslag i rapporten

  • Idag beslutar kommunens nämnder om budget årligen med planering för de två efterkommande åren. Men med en budgetplan på 4-5 år kan nämnderna ges flexibilitet och möjlighet att planera på längre sikt
  • Under en treårsperiod införa och arbeta med sociala investeringsfonder för att till exempel kunna göra snabba insatser för ökad integration eller hjälpa andra medborgare som riskerar att hamna i utanförskap
  • Införa hållbara investeringar genom gemensamma nämndsprojekt.

Hela rapporten Pdf, 2 MB.

Mer om hållbar utveckling

Hållbar utveckling består av tre delområden:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Inom Ängelholms kommun pågår arbete inom samtliga delområden.

Ängelholms kommuns arbete med hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Av de globala målen är mål 8, 9, 10 och 12 särskilt kopplade till ekonomisk hållbarhet.

Av de globala målen är mål 8, 9, 10 och 12 särskilt kopplade till ekonomisk hållbarhet.