Följ kommunfullmäktiges sammanträde om budgeten via webben

Mötet startar kl 16.00 och gäller information om förslag till och beslut om budget 2023 och planår 2024–2025.

Mikrofon i närbild som symboliserar kommunfullmäktiges möte. Foto.