Fortsatt hög trygghet i Ängelholms kommun visar polisens undersökning

Polisens årliga undersökning som mäter kommuninvånarnas upplevda trygghet visar att invånare i Ängelholms kommun fortsätter att känna sig trygga. Trygghetsmätningen är en del av polisens och kommunens gemensamma arbete och ligger till grund för kommande prioriteringar.

Varje år utför Polisen Region Syd en trygghetsmätning för att mäta den upplevda tryggheten i landets städer och kommuner. Resultatet sammanfattas i vad som kalla ett problemindex, en sexgradig skala där 1 tyder på hög upplevd trygghet och 6 tyder på hög otrygghet.

– Det fortsätter att se bra ut i Ängelholms kommun och det speglar även det vi upplever ute när vi arbetar, säger Eric Hagbom, tillförordnad kommunpolis i Ängelholm.

Ängelholms resultat i år blev 1,62 att jämföra med Skåne som fick 2,0 i genomsnitt. Skillnaden mot fjolåret 2021 var knapp, då fick Ängelholm 1,59.

– Resultatet för Ängelholms kommun är ett tecken på att vårt gemensamma arbete för effektiv samordning för trygghet fungerar väl tillsammans med skolor, polisen, civilsamhället, fastighetsägare, näringsliv och räddningstjänsten. Men det krävs fortsatt arbete och politisk vilja för att Ängelholm ska förbli en trygg kommun, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det som sticker ut i årets mätning är att det finns en oro i tätorten för skadegörelse på fordon och buskörning av mopeder och a-traktorer.

– I kommunens landsbygdsområde har inga större problem rapporterats in i år. Oron kring buskörning och skadegörelse på fordon i tätorten är ett problem som vi känner till och som vi jobbar med. Vi för även dialog med kommunen för att hitta fler sätt att komma åt denna problematik, säger Eric Hagbom.

Fakta om trygghetsmätningen

Polisen genomför årligen trygghetsmätningar i landets kommuner. Polisen i Region Syd genomförde trygghetsmätningen under två månader från den 15 augusti. I Ängelholm svarade 408 personer i åldrarna 16-85 år. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt.

Logotyper Ängelholms kommun och polisen.