Har du, ditt företag eller din förening intresse för naturturism?

Engagera dig i projektet destination Rönne å och Ringsjön!

Genom satsningen Destination Rönne å och Ringsjön ska naturturismen utvecklas längs med denna unika vattenväg.

Projektet kräver samspel mellan många aktörer. Företag, föreningar och personer med intresse för hållbarhetsfrågor och naturturism bjuds in vid två tillfällen. Det blir hybridmöten, valfritt att delta digitalt eller på plats. Välj att komma på en eller båda.

Workshop del 1 i Ängelholm 23 januari kl 15-17
Batteriparken Industrigatan 6, Ängelholm

Workshop del 2 i Höör 8 februari kl 15-17
Möteslokal Mejerigatan 4 Höör

Anmälan till workshop Länk till annan webbplats.

Mer information om projektet Destination Rönne å och Ringsjön Länk till annan webbplats.

Projekt Destination Rönne å och Ringsjön

Genom projektet, som möjliggörs med finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är målet att skapa de bästa förutsättningarna för en attraktiv destination för naturturism och hållbarhet.

— Det här projektet handlar om att skapa upplevelser genom att involvera många som brinner för Rönne å och dess omgivande natur. Jag ser mycket positivt på satsningen och är glad att så många kommuner engagerat sig för att utveckla denna tillgång i vår närmiljö,säger Robin Holmberg (m), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Tillsammans med Familjen Helsingborg och kommunerna Eslöv, Hörby och Höör som också är medfinansiärer, ska projektet involvera företag, föreningar och invånare.

Mer information om detta EU-finansierade Leader-projekt

Malin Tan, projektledare Rönne å och Ringsjön
Ängelholms kommun
Tel +46 73 592 13 99

Om projektet

Destination Rönne å och Ringsjön är en följd av förstudien som har bedrivits 2019-2022. Nu har projektet, som syftar till att utveckla en destination för naturturism längs med Rönne å och Ringsjön, fått ytterligare medel för att vidareutveckla det som förstudien resulterade i, nämligen att det finns goda möjligheter att utveckla en hållbar destination för naturturism och upplevelser. Ett Hållbarhetskoncept ska tas fram för att skapa en hållbar destination för naturturism och upplevelser. En annan viktig del är även att lokalbefolkning och besökare ska agera på ett hållbart sätt. Att fler följer allemansrätten och får en ökad kunskap om värdet i att bevara natur- och kulturmiljöer är viktigt. Projektorganisationen har ett ansvar att se till att det finns möjlighet att bete sig hållbart genom att det finns strukturer för sophantering, toalettbesök osv, men även att informera om vad som gäller i olika områden. En digital interaktiv karta med dagsfärsk information som besökare kan använda sig av är under utveckling.


Rönne å i vinterskrud.