Stöd till lokala föreningar ska bidra till mångfald i utbudet

Totalt 27 lokala föreningar i Ängelholm får dela på drygt en halv miljon kronor i verksamhetsstöd. Pengarna delas ut av kommunen nu under veckan och syftet med stödet är att utveckla det lokala föreningslivet. 

Varje år avsätter Ängelholms kommun en viss summa pengar i verksamhetsstöd, ett ekonomiskt bidrag som ska gå till lokala föreningar. Syftet är att ge föreningar och ideella verksamheter en större möjlighet att skapa ett mervärde för kommunens invånare vad gäller utbudet av kultur, idrott och fritidsaktiviteter.

– Verksamhetsstödet är kommunens sätt att stimulera föreningar inom kultur och fritid som gynnar våra invånare brett. Vi vill ge bättre förutsättningar för verksamheten att växa och utvecklas. Stödet har också ett symbolvärde, vi hoppas att det också ska bidra till att föreningarna söker andra stöd från regionen eller staten, säger Susann Toft som är kulturstrategisk samordnare på Ängelholms kommun.

Alla föreningar som vill kan ansöka om stöd, men måste förhålla sig till vissa riktlinjer. Det måste vara en verksamhet som är öppen för alla, dessutom måste den vara långsiktig.

Men vad är det som avgör vilka föreningar som får ett stöd? Susann Toft förklarar:

– Först och främst måste man uppfylla kriterierna för stödet. Sedan är det en avvägning. Vi tittar på alla inkomna ansökningar som uppfyller kriterierna och gör sedan en bedömning av hur mycket man sökt och hur man vill använda pengarna. Vi strävar också efter att det ska finnas en mångfald bland de föreningar som får ta del av stödet, eftersom det innebär en större mångfald i utbudet gentemot kommuninvånarna.

Vad avgör hur stort stödet blir?

– Dels är det hur mycket föreningen har ansökt om, förutsatt att det är någorlunda rimligt. Sedan är det hur stor potten är, alltså hur mycket vi budgeterat för.

Här är de 27 föreningar som får dela på totalt 563 000 kronor i verksamhetsstöd:

 1. Askungarna barnteater (15 000 kronor)
 2. Bygdekören (8 000 kronor)
 3. Engelholms vandrarförening (10 000 kronor)
 4. Folkrörelsearkivet i Ängelholm (10 000 kronor)
 5. Fotoklubben Kamera (26 000 kronor)
 6. Jöns Hanssons i Heagårdenstiftelse (70 000 kronor)
 7. Konstnärernas kollektivverkstad (75 000 kronor)
 8. Kultursällskapet (30 000 kronor)
 9. MunkaLjungby föreläsningsförening (9 000 kronor)
 10. Skelderhusbyaförening (4 000 kronor)
 11. Skeldervikens fiskeläge (10 000 kronor)
 12. Skånska kören Ängelholm (5 000 kronor)
 13. SocietàDante Alighieri (10 000 kronor)
 14. Spannarpsortens hembygdsförening (10 000 kronor)
 15. Spectaculus(15 000 kronor)
 16. Strövelstorps byalag (14 000 kronor)
 17. Strövelstorps bygdegård (50 000 kronor)
 18. Tåssjöbyalag (10 000 kronor)
 19. Vejbyföreningen (10 000 kronor)
 20. VoxFemina (8 000 kronor)
 21. Ängelholms filatelistförening (8 000 kronor)
 22. Ängelholms hemslöjdsgille (20 000 kronor)
 23. Ängelholms kvartettsångare (6 000 kronor)
 24. Ängelholms musikkår (20 000 kronor)
 25. Ängelholms riksteaterförening (90 000 kronor)
 26. Ängelholms släktforskare (10 000 kronor)
 27. Ängelholms symfoniker (10 000 kronor)

Verksamhetsstöd ett av flera föreningsbidrag

Verksamhetsstödet är bara ett av flera olika föreningsbidrag, men det är det bredaste stödet. Andra kommunala stöd som är mer nischade är till exempel Landsbygdspotten som ska gynna de som bor utanför tätorten, LOK-stöd. Eller lokalt aktivitetsstöd, som riktar sig till verksamheter för unga eller personer med funktionsnedsättning.

Ansökningsperioden pågår varje år mellan den 1 september och 31 oktober, och verksamhetsstödet betalas ut i januari följande år.

Här kan du läsa mer om kommunens stöd till föreningar Länk till annan webbplats.

Föreningsstöd och hållbar utveckling i Ängelholms kommun

För att uppfylla kriterierna för föreningsbidrag ska verksamheten genomsyras av barnets bästa, jämlikhet och jämställdhet, demokrati och inflytande, inkludering och ekologisk hållbarhet. Dessa kriterier ingår även i de globala målen för Agenda 2030.

Läs mer om Agenda 2030 och Ängelholms kommuns hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats.

Bildkollage. Par promenerar över spång i Strövelstorp. Närbild på piano. Munka Ljungbys vattentorn. Bryggan vid Sven Jons udde i Skälderviken. Småbåtshamn i Vejbystrand. Pojke på brygga fiskar i Rönneå. Foto.