400 om året ska få utbildning för att stoppa självmord

Varje år ska 400 kommunanställda få utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Det är en målsättning som kommunstyrelsen nu har beslutat ska gälla för Ängelholms kommun framöver, där intern utbildning är ett av flera fokusområden i kommunens förebyggande arbete för att stoppa självmord.

Självmord är ett stort folkhälsoproblem i Sverige som varje år kostar närmare 1 500 personer livet. I februari 2022 växlade Ängelholms kommun upp sitt förebyggande arbete mot självmord när kommunstyrelsen gav grönt ljus för en ny handlingsplan. Sedan dess har 133 medarbetare utbildats för att kunna upptäcka och ge första hjälpen till personer med självmordstankar.

– Kommunstyrelsens beslut understryker hur viktigt det är att vi ska kunna ge första hjälpen i psykisk hälsa lika väl som vi ska kunna ge första hjälpen vid en blödning eller hjärtstopp, säger Sara Gigja, projektledare för Ängelholms kommuns suicidpreventiva arbete.

  • Våga fråga – ett samtal kan rädda liv
  • Har du tankar på självmord? Våga ta hjälp!
  • Se upp för myter om självmord som hindrar oss från att göra rätt!

Läs mer om suicidprevention och vad Ängelholms kommun gör

Soluppgång bakom klitter. Foto