Spår av grönt vatten i Rönneå - ingen fara

Öresundskraft kommer under tisdagen den 14 mars att underhålla fjärrvärmenätet. I samband med tömning av nätet kan grönt karamellfärgat vatten synas en stund i Rönneå.

Öresundskraft meddelar att man under tisdagen byter ut ett stycke ledning på fjärrvärmenätet nära Thulingatan. Arbetet utförs mellan klockan 8.00-16-00 och grönt vatten kommer synas i ån nära Stadshuset.

Det grönfärgade vattnet är helt oskadligt och efter någon timme eller två kommer Rönneå helt ha återtagit sin normala färg igen.

Rönne-å med höghus delvis gömda bakom träd under en vinterdag. Foto.

Bilden är inte tagen på samma plats som refereras till i texten.