Ängelholms kommun bland de bästa i Sverige att arbeta med suicidprevention

I en ny rapport från organisationen Suicide Zero lyfts Ängelholms kommuns satsning på arbetet med suicidprevention som ett föredöme.

Kommundirektör Kristina Magnusson har själv gått den interna utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa” inom området och ser kunskapen som en viktig del för att kunna förebygga och vara stöttande även i arbetsgivarrollen.

– Det här är väldigt viktiga frågor där vi är igång med ett arbete i Ängelholms kommun sedan ett år tillbaka som bland annat handlar om att ge utbildning till medarbetare för att kunna upptäcka, ta kontakt med och hjälpa någon som mår dåligt. Jag har själv deltagit på utbildningen och det var verkligen en ögonöppnare. Att arbetet som gjorts nu får så gott betyg är så tacksamt och betydelsefullt, säger Kristina Magnusson.

Sara Gigja är psykiatrisamordnare inom Ängelholms kommun. Hon har haft en betydande roll i arbetet, men vill själv framhålla betydelsen av att politiken varit så tydliga i att faktiskt vilja satsa på det här området.

– Vem jag än har kontaktat inom Ängelholms kommun så har jag mötts med stora famnen. Jag ser mig själv som en samordnare som möjliggör bara. Det finns en helt otroligt positiv inställning till att vi tillsammans ska arbeta proaktivt och hjälpas åt med insatser för att skapa de bästa förutsättningarna för arbetet med suicidprevention både nu och framåt, säger Sara Gigja.

Jeanette Heilmann, regionansvarig för Suicide Zero i Skåne, lyfter Ängelholms kommun som ett gott exempel i pressmeddelande från organisationen.

– Ängelholm är på många sätt ett föredöme. Kommunen har en politiskt klubbad handlingsplan som grund, vilket gör att det suicidpreventiva arbetet blir mer strategiskt och långsiktigt. Jag vill också särskilt lyfta fram deras satsning på förebyggande insatser på alla skolor, säger Jeanette Heilmann.