Nu ska råttorna i Hembygdsparken bekämpas

Den 27 mars påbörjas bekämpning av råttor i Hembygdsparken inom tre avspärrade områden kring hönshuset, påfågelhuset och duvhuset. Bekämpningen utförs av Ängelholms kommuns skadedjursbekämpare och kommer att pågå minst till och med juni månad.

Råttorna ska bekämpas med råttgift som placeras inuti byggnader/burar inom respektive avspärrat område i Hembygdsparken.

Bilden längst ner på sidan visar ungefärlig placering av hönshuset, påfågelhuset och duvhuset som har spärrats av för bekämpningen.

Bekämpningen utförs av Ängelholms kommuns skadedjursbekämpare Nomor:

Nomor AB Länk till annan webbplats.

Hembygdsparkens djur inom de avspärrade områdena flyttas under bekämpningen. Döda råttor tas om hand av Hembygdsparken och av kommunens skadedjursbekämpare. Skulle du se en död eller sjuk råtta när du besöker parken kan du ta kontakt med Hembygdsparkens personal. För eventuella frågor om parken, djur och skötsel kontakta Hembygdsparken:

070-396 05 05

parkodjurangelholm@gmail.com

Hembygdsparkens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Vad har ni gjort för att barn och sällskapsdjur inte ska få i sig råttgiftet?

Giftet är placerat inuti stängda burar/byggnader som i sin tur har spärrats av med staket.

Vad ska göra jag om mitt barn eller mitt sällskapsdjur ändå skulle få i sig råttgift?

Vid misstanke om förgiftning ska du genast kontakta läkare, veterinär eller giftinformationen via 112. Uppge förgiftning genom verksamt ämne Bromadiolon, bekämpningsmedel Protect sewer block, registreringsnummer 5541, motgift vitamin K1.

Vad händer om mitt barn rör en död råtta?

Se till att barnet tvättar händerna eftersom råttor kan sprida sjukdomar.

Varför bekämpas råttorna med gift?

Råttorna bekämpas för att de ökar i antal och kan sprida sjukdomar och förstöra egendom. Gift används för att tidigare bekämpningsåtgärder som slagfällor, mekaniska fällor och andra sorters bekämpningsmedel inte har gett önskad effekt.

Kan jag besöka Hembygdsparken trots att bekämpning pågår?

Kommunens bekämpning påverkar inte dina möjligheter att besöka parken mer än att du inte kan vistas inom de avspärrade områdena kring hönshuset, påfågelhuset och duvhuset. Skulle du se en död eller sjuk råtta kan du ta kontakt med Hembygdsparkens personal som tar hand döda råttor.

Hur länge pågår bekämpningen?

Bekämpningen startade den 27 mars och pågår i minst tre månader.

Hur ofta plockar man upp döda råttor och vad händer med dem?

Döda råttor tas om hand av Hembygdsparkens personal. Kommunens skadedjursbekämpare Nomor rekommenderar att döda råttor tas om hand dagligen. Döda råttor försluts i plastpåsar som samlas ihop och kastas som brännbart avfall.

Hur ska jag göra om jag själv vill ta hand om en död råtta?

En död råtta kan läggas i försluten plastpåse och kastas som brännbart avfall. Tänk på att vara noga med handhygienen eftersom råttor kan sprida sjukdomar. Använd handskar.

Hur lång tid tar det för en råtta att dö?

Det brukar ta cirka 3-5 dagar för en råtta att dö från att den fått i sig råttgift.

Hittar du inte informationen du söker?

Kontakta Ängelholms kommuns kundtjänst Länk till annan webbplats.

Uppdaterad information om bekämpningen

Här hittar du uppdaterad information under tiden som bekämpningen pågår:

Driftinformation Länk till annan webbplats.

Karta som visar ungefärlig placering av hönshuset, påfågelhuset och duvhuset som har spärrats av i Hembygdsparken för bekämpningen.

Kartan visar ungefärlig placering av hönshuset, påfågelhuset och duvhuset som har spärrats av i Hembygdsparken för bekämpningen.