Ängelholms kommun tar över Sommarsol från Humana

Ängelholms kommun har tillsammans med Humana kommit överens om att kommunen kommer att ta över ansvaret för verksamheten på Sommarsol i Vejbystrand från Humana den 1 september 2023.

För Ängelholms kommun innebär det här att kommunen kommer att ta över som hyresgäst i fastigheten, köpa de befintliga inventarierna och driva verksamheten i egen regi från och med september 2023.

– Vi ser detta som en bra lösning och jag tycker att vi landat in själva processen för övertagandet bra. Det viktigaste nu är en trygg och säker övergång för både boende och medarbetare, det är en prioritet för både oss och Humana, säger Filippa Dahlgren, chef för huvuduppdrag Hälsa.

Ansvaret för själva verksamheten ligger på Humana fram tills att Ängelholms kommun tar över driften. Bakgrunden till överenskommelsen från kommunen sida är att kommunen inte varit helt tillfreds vid avtals- och kvalitetsuppföljningar. Det handlar exempelvis om brister i dokumentation och patientsäkerhetsarbete.

– Nämnden ser positivt på att vi kommit överens med Humana om att ta över verksamheten. Vi har ställt krav på att bristerna ska åtgärdas vilket inte gjorts i den takt som vi önskat, säger Ingela Sylwander (m), ordförande i nämnden för omsorg och stöd, och påtalar samtidigt att hon är trygg i den process som nu påbörjas.

Personalen kommer att få möjlighet att gå med när Ängelholms kommun tar över efter Humana. Ledningen stärks upp och aktiva insatser görs för att säkerställa rutiner, både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.