Vänortskommittén besökte Kamen för att fira 45-årigt vänortssamarbete

Den 18-21 maj besökte vänortskommittén från Ängelholm den tyska staden Kamen för att fira vänortssamarbetet som varit aktivt i 45 år. Jubileet sammanföll även med Kamens egna 55-årsfirande av deras vänort i Montreuil-Juigné i Frankrike.

Höjdpunkten var det 100-åriga "International Partnership Festival" med temat "Building bridges", vilket även var ett EU-projekt. Festligheterna lockade inte bara representanter från Kamens vänort i Frankrike, utan även representanter från vänorter från Tyskland, Israel och Polen, var inbjudna och på plats.

– Besöket i Kamen var mycket lyckat och gav möjlighet att knyta nya vänskapsband med representanter från de andra vänorterna på plats, säger Elisabeth Kullenberg (M), ordförande i vänortskommittén.

Under besöket fick deltagarna uppleva olika konserter, inklusive framträdanden av musikskolan i Kamen, samt andra kulturella och kreativa arrangemang. En marknad hölls också där de tre städerna representerades med sina lokala varor.

Under dagarna var det stort fokus på fred, frihet och demokrati, med särskilt fokus ett enat Europa och stöd till Ukraina.

Under lördagen höll borgmästare Elke Kappen från Kamen, tillsammans med borgmästare Benoît Cochet från Montreuil-Juigné och Elisabeth Kullenberg, tal och alla tre undertecknade en överenskommelse om fortsatt vänortssamarbete.

Under vistelsen hade deltagarna även möjlighet att träffa Ängelholmare som hade rest till Kamen för att träffa sina vänner som de lärt känna genom vänortssamarbetet.

– Vänortssamarbetet betonades som viktigt för att främja förståelse mellan människor och möjligheten till utbyte mellan olika skolor och föreningar. Det framhölls också som en viktig del av arbetet för ett enat Europa och ett fredsprojekt, säger Elisabeth Kullenberg.

Borgmästare Elke Kappen från Kamen, tillsammans med borgmästare Benoît Cochet från Montreuil-Juigné och Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg (M), vänortskommitténs ordförande tillsammans med borgmästare Elke Kappen från Kamen och borgmästare Benoît Cochet från Montreuil-Juigné.

Vänortskommittén

Vänortskommittén Lars Nyander (S), Elisabeth Kullenberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Patrik Ohlsson (SD), Susanne Resmark (M). Med på bild är också ett svenskt par och deras tyska vänner som de träffat genom vänortssamarbetet.

Svenskt i Kamen.
Svenskt i Kamen