Bokbuss till Ausås när biblioteket stänger

Biblioteket i Ausås bygdegård stängs den 27 september och ersätts med att bokbussen kommer till byn på onsdagar med start 4 oktober.

Sista dag för öppethållande i Ausås bibliotek är onsdag 27:e september.

Därefter är alla besökare välkomna till bokbussen.

Bokbussen i Ausås

Datum och tid: Varje onsdag från 4 oktober. Klockan 15:45 – 16:30 samt 17:40 – 18:20. 

Plats: Kyrkans parkering i Ausås.

Förskolan får besök 1 gång per månad och även fritids erbjuds besök av bokbussen.

Bakgrund till att biblioteket stänger

Nämnden för kultur, idrott och fritid har sagt upp bibliotekslokalen i Ausås bygdegård samt beslutat att ersätta biblioteksverksamheten i orten med bokbuss. Beslutet grundar sig i den avsiktsförklaring som Ausås Bygdegårdsförening, Spannarportens Hembygdsförening, Strövelstorps församling och Ängelholms kommun tecknat kring utveckling av Ausås Prästgård som en mötesplats i byn. Barnlitteraturen på Ausås bibliotek överlåts till den stiftelse som ska driva Ausås prästgård.

Redan lånade böcker kan lämnas på flera ställen

Böcker lånade på Ausås bibliotek kan återlämnas på samtliga bibliotek i kommunen och i de kommuner som tillhör ”Familjen Helsingborg”. Det går även att lämna på bokbussen.

Ängelholms bibliotek Länk till annan webbplats.