Gymnasieelever gjorde en insats för att bekämpa den invasiva jättebalsaminen

Sex elever med assistenter och lärare har under ledning av kommunekolog Maria Thyr hjälpt till att bekämpa den invasiva jättebalsaminen.

I samband med att undervisningen handlade om Allemansrätten och naturvård, hörde specialläraren Sofie Hallberg på Viktoriaskolan av sig till Ängelholms kommun. Hon undrade om det fanns något praktiskt arbete som hon och hennes elever kunde ta del av på temat naturvård, och nu har klassen vid två tillfällen varit ute och plockat den invasiva jättebalsaminen.

Relativt lätt att bekämpa

-Just jättebalsamin är ganska enkel att bekämpa. Den har ett litet rotsystem och är lätt att dra upp med rötterna, det är så vi gör i vårt bekämpningsarbete, förklarar Maria Thyr, kommunekolog på Ängelholms kommun.

-Man behöver ingen särskild utbildning eller skyddsutrustning heller, så jag tänkte att det var en bra uppgift.

Vid första tillfället som var i slutet av augusti, mötte Maria Thyr klassen vid Klitterhus och guidade sen eleverna och deras lärare längs ett område upp mot Flygarebron där det växer mycket jättebalsamin. Innan de gav sig ut på balsaminjakt berättade Maria Thyr mer om invasiva arter i allmänhet och vad man behöver tänka på vid bekämpning.

-Ofta växer jättebalsaminen nära vatten där det riskerar att vara blött och där man kan behöva bättre skyddskläder och stövlar, men just här är det lättare att ta sig fram. Det man behöver akta sig för är brännässlor.

Uppskattat initiativ

Jättebalsaminen är en av de arter som kommunen ska bekämpa enligt lag. Under de tre tillfällen har klassen plockat totalt 13 sopsäckar med den invasiva växten. Eleverna på Viktoriaskolan uttrycker sig positivt om det praktiska bekämpningsarbetet:

-Det kändes bra. De ska ju inte växa där, sa Henry Pettersson efter första tillfället med bekämpning och han fick medhåll av klasskompisen Jacob Hallin:

-Den är invasiv, och den lurar bina.

Maria Thyr uppskattar initiativet från Viktoriaskolan.

-Jag är väldigt glad för deras intresse och hjälp. Vi jobbar ju med bekämpning hela tiden, men hinner inte med allt. Och det verkade ändå som att de tyckte att det var roligt att göra något praktiskt, säger hon.

Sju personer, de flesta i tonåren eller unga vuxna, i sommarkläder och några med gula varselvästar står uppradade och tittar in i kameran. De ser glada ut och har svarta sopsäckar med sig att samla invasiva växter i. Bakom dem syns låga buskar och himlen är ljust grå. Det är sensommar och blåser, det syns på personernas hår och på några glesa träd i bakgrunden. Foto.

Bekämpningsteamet redo för att plocka jättebalsamin. Från vänster syns Benjamin Thorén Ekendahl, Viktor Eek, Henry Pettersson, Jacob Hallin, Maria Thyr, Sofie Hallberg och Ebba Niklasson.

Känn igen arter och hindra spridning

Genom att känna igen de invasiva arterna kan du förhindra att de inte sprids. Ett vanligt sätt för spridning är när vi röjer i trädgården och slänger växtdelarna i komposten, när vi flyttar jord eller gräver bort jordmassor. Därför ska du aldrig slänga trädgårdsavfall i naturen. Då kan växterna spridas och göra stor skada.

En annan vanlig orsak till spridning är felaktig bekämpning. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om hur invasiva växter ser ut och hur varje art ska bekämpas på rätt sätt.

Läs mer om invasiva arter och vad du ska göra om du hittar dem på din tomt

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad du som privatperson kan göra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.