Ansök om pengar från Ängelholms visionsfond

Vill du testa en idé? Något som engagerar och bidrar till visionen "Ängelholm gör det omöjliga möjligt"? Från Visionsfonden Ängelholm kan du ansöka om upp till 20.000 kronor för att förverkliga just din idé. Det går att ansöka under hela året men nästa tillfälle är den 8 oktober.

Visionsfonden Ängelholm är till för dig som har en idé för att utveckla och förändra Ängelholm. Vi stöttar modiga idéer som uppmuntrar samarbete och samhörighet men också förverkligandet av drömmar.

Visionsfonden Ängelholm finns för att vi vet att invånarna och organisationerna har driv, motivation och ambition att förändra Ängelholm i riktning mot Vision 2035 Ängelholm gör det omöjliga möjligt. Du kan söka upp till 20.000 kronor för ditt projekt.

Alla projekt bedöms utifrån nyttan för Ängelholm - hur blir det bättre för invånarna? Vi ser gärna att projektidén bidrar till ökad samhörighet mellan människor eller nya samarbeten.

Nästa tillfälle att söka är den 8 oktober, via länken kan du läsa mer och ansöka:

Flicka och kvinna tittar i kikare och pekar mot himlen. Foto.