Får sökes för att beta på kommunens mark

Ängelholms kommun söker efter får som kan släppas under tre tillfällen, mellan april till september, på en markbit i Hjärnarp.

På området finns det ett stort bestånd av Jätteloka, dessa invasiva växter bekämpas bäst med hjälp av fåren som gärna äter växten när den kommer upp ur jorden i början av våren.

Om marken och avtalet

All information och mer detaljer ges i kontakt med mark- och exploateringsenheten på Ängelholms kommun.

  • Det är 1,5 ha mark i Hjärnarp, vid Bergatorpsvägen.
  • Det är blandad öppen mark som till viss del består av skog.
  • Fåren ska vara på plats under tre längre perioder under april till september 2024. Avtalet kommer att gälla i fem år.
  • Stängsel ingår i avtalet. 10- 15 får är ett riktmärke för det antal får som behövs.
  • Före årets slut avser Ängelholms kommun att ha ett avtal tecknat.

 

Här är marken där Ängelholms kommun vill släppa fåren:

 

Är du intresserad?

Hör av dig omgående till Jenny Höjman, markförvaltare på Ängelholms kommun.

E-post: jenny.hojman@engelholm.se

Telefon: Nås via kommunens växel 0431 870 00

Får sökes!