Boende för äldre

I Ängelholms kommun finns två permanenta boendeformer; Trygghetsboende och Särskilt boende. Det finns även korttidsboende som är en tillfällig boendeform.

Särskilt boende

Särskilt boende är en biståndsbedömd boendeform för dig som har ett så omfattande behov av hjälp att det inte längre kan tillgodoses i ditt hem. I ett särskilt boende bor du i egen lägenhet och det finns personal i form av undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt som hjälper dig. Det finns både kommunala och privata boenden på flera olika platser i kommunen. Inom särskilt boende finns två inriktningar, vårdboende för dig som är somatiskt sjuk och demensboende för dig som har en demenssjukdom eller annan kognitiv svikt.

Korttidsboende

Korttidsboende är en biståndsbedömd boendeform för dig som tillfälligt har ett så omfattande behov av hjälp utifrån medicinska och rehabiliterande orsaker, att det inte kan tillgodoses i ditt hem. Korttidsboende beviljas under kortare perioder. I Ängelholms kommun finns korttidsboende på Lindhaga Parkhus. Då behovet av platser ibland kan vara stort nyttjar Ängelholms kommun även korttidsboende utanför den egna kommunen.

På Lindhaga Parkhus korttidsboende arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef och samordnare. Undersköterskor och vårdbiträden finns att tillgå dygnet runt. På korttidsboenden arbetar vi från ett rehabiliterande synsätt, vilket innebär att vi tar tillvara på dina egna förmågor och styrkor.

Boende

Område

Boendeform

Antal platser

Storlek (kvm)

Möjlighet att bo tillsammans

Kvarnliden

Munka-Ljungby

Demensboende

24

29 - 38

Nej

Lindhaga Parkhus

Lindhaga

Korttidsboende

18

-

Nej

Fridhemslund

Fridhem

Vårdboende, demensboende

80


Nej

Errarp

Norra Ängelholm

Vårdboende, demensboende

54

32

Nej

Karlslund

Rebbel-berga

Vårdboende

40

32 - 33

Nej

KVS

Vejby-strand

Vårdboende, demensboende

34

10 - 20

Ja (1 st)

Solhaga

Munka-Ljungby

Vårdboende

25

22 - 33

Nej

Sommarsol

Vejby-strand

Vårdboende, demensboende

40


Nej

Viktoriagården

Vejby-strand

Vårdboende, korttidsboende

24

49 - 65

Ja (16 st)

Willan

Willan

Vårdboende

33

65

Ja (29 st)

Åshaga

Hjärnarp

Vårdboende, demensboende

40

24 - 61

Ja (6 st)

Bokhöjden

Hjärnarp

Demensboende

18

35

Nej

Munkaljungby-gården

Munka-Ljungby

Demensboende

40

22 - 30

Nej

Makar och sambor som tidigare har levt tillsammans har rätt att fortsätta bo tillsammans, det kallas parboende eller medboende. Det är den biståndsberättigade som ansöker om medboende utifrån att det är den biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få sammanbo med sin make eller sambo som ska beaktas. Medboende får inget eget beslut om bistånd i form av särskilt boende.

I de fall medboende flyttar med till särskilt boende upprättas en bilaga till hyreskontraktet för den biståndsberättigade. Den medboende godkänner att avtalet kommer att sägas upp när behovet av särskilt boende upphör för den biståndsberättigade och behov av parboende inte längre föreligger. Hyresvärden åtar sig att vid behov erbjuda ersättningsbostad.

Parboende erbjuds på följande särskilda boenden; Willan, Viktoriagården och Åshaga.

Du som bor på ett särskilt boende betalar hyra för lägenheten, ett helkostabonnemang för maten och en avgift för vård och omsorg.

I hyran för särskilt boende ingår:

förbrukningsartiklar till exempel toalettpappar, rengöringsmedel, tvättmedel, papperskorg, plastpåsar för avfallsbruk, städmaterial, glödlampor
vårdsäng med madrass
fönsterputsning två gånger per år

Hyran varierar mellan olika särskilda boenden. Du kan ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. När du bor på särskilt boende måste du själv teckna en hemförsäkring.

I helkostabonnemang ingår frukost, lunch, middag, mellanmål och fika.

De vårdtagare som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende har möjlighet att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader. Ansökan kan även omfatta hyreskostnad vid vistelse på korttidsplats i avvaktan på beviljad särskild boendeplats. Jämkning för dubbel boendekostnad i hyresrätt max 3 månader och i bostadsrätt/fastighet max 6 månader.

Den sökandes förmögenhet får uppgå till max två prisbasbelopp.

Den ordinarie bostaden ska vara uppsagd eller lagd till försäljning.

Ansökan om jämkning skall ha inkommit till kommunen senast en månad från första inflyttningsdatum till särskilt boende.

I de fall bostaden hyrs ut eller avyttras innan jämkningsbeslutets utgång ska avgiftshandläggaren meddelas om detta.

Kost och omvårdnad debiteras enligt gällande avgiftsregler under jämkningsperioden.

Kontakta avgiftshandläggare för ansökan.

Kan jag välja var jag vill bo?

I samband med att du ansöker om särskilt boende kan du önska vart du vill bo. Det är ingen garanti för att du kommer att erbjudas plats på det särskilda boende som du önskat. Du kommer att erbjudas en plats där det blir ledigt oavsett på vilket boende som platsen finns.

Byte till annat särskilt boende

När du har flyttat in på särskilt boende kan du anmäla önskemål om att byta till annat särskilt boende. Tidsram för byte kan inte anges. För att ställa dig i byteskö till önskat boende vänder du dig till kundtjänst på telefon 0431-870 00.

Inflyttning

Inflyttning till särskilt boende ska ske skyndsamt. Du ska vara beredd att flytta till det särskilda boendet inom 3-5 dagar.

Övernattning för närstående på särskilt boende?

I första hand är det den boende som bestämmer om närstående kan övernatta. Vi försöker underlätta närståendes besök. Utrymmesbrist och vårdsituationen kan dock vara avgörande för om övernattning kan ske.

Kontanthantering/privata medel (gäller särskilt boende)

I samtliga lägenheter finns värdeskåp. Inga större belopp ska förvaras i värdeskåpet. Omvårdnadspersonalens hantering av brukarnas privata medel ska begränsas.

Utflyttning

Vid utflyttning på särskilt boende ska lägenheten vara tömd och städad inom 5 dagar i samråd med berörd enhetschef.

Utflyttning på trygghetsboende i kommunal regi ska ske tre månader efter uppsägning. Under andra omständigheter kan avsteg göras. Kontakta berörd enhetschef.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är ett ordinärt boende för dig som är 70 år eller äldre. På ett trygghetsboende har du tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. Du som redan har hemtjänst eller andra tjänster kan ta dem med dig till trygghetsboendet. Du behöver inget biståndsbeslut för att flytta till trygghetsboende.

Bra att veta om Trygghetsboende:

  • För att ställa dig i kö till ett trygghetsboende i kommunal regi tar du kontakt med Ängelholmshem. I de fall trygghetsboendet är i privat regi kontaktar du respektive fastighetsägare för att ställa dig i kö.
  • I trygghetsboende ingår inte hemtjänst eller trygghetslarm. Behöver du stöd och hjälp på trygghetsboendet ansöker du om detta hos kommunens biståndshandläggare. Du som redan har hemtjänst eller andra tjänster kan ta dessa med dig till trygghetsboendet.
  • I anslutning till vissa trygghetsboenden finns matsal där du kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.
  • I anslutning till trygghetsboendena finns gemensam samlingslokal.
  • Det ingår inte hemförsäkring eller fönsterputsning i hyran.

Boende

Regi

Område

Boende-form

Antal lägenheter

Storlek (kvm)

Möjlighet att bo tillsammans

 Willans
trygghetsboende

Ängelholms-hem

Willan

Trygghets-boende

30

65

Ja
(30 st)

Viktoriagårdens
trygghetsboeboende

Ängelholms-hem

Vejbystrand

Trygghets-boende

35

49 - 65

Ja (
25 st)

Willan 7 Länk till annan webbplats.

Ängelholms-hem

Willan

Kastanjelunden Länk till annan webbplats.

Haaks
stenhus

Rebellberga
 

Karta med alla olika typer av boenden

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-22