Hjälp och stöd i hemmet

Om du har svårt att klara dig själv i hemmet har du rätt att ansöka om stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen. Det är ditt individuella behov som styr vilken hjälp du får och när hjälpen utförs. Nedan finns mer information om den hjälp som Ängelholm kommun kan erbjuda.

Hemtjänst

Hemtjänst omfattar både omvårdnad och service. Omvårdnad kallas de tjänster som hjälper dig att klara din dagliga livsföring. Exempel på personlig omvårdnad är hjälp med hygien, toalettbesök och dusch. Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet.

Service är tjänster som utförs i ditt hem. Exempel på service är städning och tvätt. Du kan även få hjälp med apoteksärende och med att beställa matvaror.

När du har fått ett beslut av biståndshandläggaren på stöd och hjälp ska du välja den utförare som du vill ska utföra dina insatser.

Ängelholms kommun, Norra centrum:

Ängelholms kommun, Södra centrum:

Ängelholms kommun, Västra centrum:

Ängelholms kommun, Nord:

Ängelholms kommun, Syd:

Ängelholms kommun, Väst:

Ängelholms kommun, Öst:

Attendo:

Adium:

Trygghetslarm är till för dig som känner dig otrygg i ditt hem. Larmet bärs som ett armband eller halsband. Med en enkel knapptryckning kan du få kontakt med trygghetsjouren i kommunen. Trygghetslarmet ska bidra till att du ska kunna bo kvar i din bostad.

Trygghetsjouren är bemannad dygnet runt. Personalen på trygghetsjouren besvarar larm och byter tillbehör.

På kvällen efter kl. 22.00 och fram till kl. 07.30 på morgonen är det trygghetsjouren som utför de insatser som du blivit beviljad av biståndshandläggarna.

För att du ska få ett trygghetslarm behöver du ett bistånd från kommunens biståndshandläggare. Du vänder dig till Kundtjänst för att ansöka om trygghetslarm på telefon:

Vill du återlämna ditt trygghetslarm vänder du dig till Kundtjänst.

Ett fall i hemmet kan förhindras genom att du har rätt belysning och att du ser över var en fallolycka skulle kunna ske i ditt hem.

Belysning

 • Sträva efter att ha optimal belysning i din bostad. Du kan byta ut gamla lampor till starkare och för att slippa byta lampor så ofta kan du skaffa energisnåla LED-lampor som håller längre.
 • Se till att ha belysning om du behöver gå upp på natten, till exempel lampor styrda med rörelsedetektor. Lampan tänds då automatiskt när du går in i ett rum. Viktigt att belysningen varken är bländande eller för svag.
 • Ha bra belysning i trappor. Tänk också på att sätta halkskydd på trappstegen om de är hala.

Se över var en olycka skulle kunna ske

 • Ta bort mattor eller lägg halkskydd under
 • Ta bort sladdar och andra lösa föremål från golvet
 • Se över om höga trösklar behöver tas bort/anpassas
 • Se till att du har de föremål du använder ofta, nära till hands, till exempel din mobiltelefon
 • Tänk på att placera köksutrustning lättåtkomligt
 • Placera möbler så att du lätt kan ta dig fram i hemmet
 • Ta hjälp när du till exempel ska byta glödlampor eller gardiner
 • Sitt gärna ner när du klär av/på dig skor och kläder
 • Använd halkskydd i dusch/badkar och handtag på väggen du kan stödja dig mot
 • Se till att du har en halkfri matta att kliva på när du kliver ur duschen/badkaret
 • Kontrollera din syn och hörsel regelbundet

Matdistribution innebär att du dagligen får hem en varm portion mat. Du tecknar dig för ett matabonnemang på sju dagar i veckan. På vardagarna, måndag till fredag kan du välja mellan två olika rätter. Du väljer mat för en månad i taget.

Du kan avbeställa maten om du ska resa bort. Du måste göra din avbokning senast 3 dagar innan för att du ska få kostnadsavdrag på din faktura. Vi gör undantag vid korttids- och sjukhusvistelse. Vill du säga upp ditt matabonnemang ska du göra det med 14 dagars varsel.

Din möjlighet att laga mat på egen hand eller möjlighet att ta dig till närliggande matservering är avgörande för om du blir beviljad matdistribution.

För att du ska få kostnadsavdrag ska du anmäla din frånvaro 7 dagar från första frånvarodagen och 3 dagar före avtalad leverans av matdistribution. Är du frånvarande på grund av sjukhusvistelse görs kostnadsavdrag från första frånvarodag.

Äldrelots är en funktion som kan:

 • Ge dig som äldre råd, stöd, information och vägledning i olika slags frågor inom äldreomsorgen och utifrån din livssituation.
 • Hänvisa dig till rätt myndigheter eller verksamhet och förmedla kontakt till ansvariga inom berörd verksamhet.
 • Hjälpa dig som äldre och dina anhöriga att framföra synpunkter eller klagomål till berörd verksamhet inom kommunen eller till annan verksamhet/myndighet.

Äldrelotsen når du på telefon:

Måndag till fredag klockan 08.00-16.00.  

Uppsökande verksamhet innebär att du som fyller 75 år erbjuds ett kostnadsfritt förebyggande informationsmöte på stadshuset i Ängelholm. Vid mötet får du information om äldreomsorgen i kommunen och vägledning om vem du ska kontakta i vilka frågor. Det som diskuteras under mötet kommer inte att registreras och vi som ger informationen har tystnadsplikt.

Är du intresserad av ett informationsmöte kontaktar du kommunens äldrelots eller kommunens Kundtjänst.

Kommunens fixartjänst är en avgiftsfri service och som erbjuder hjälp med sådant som kan vara riskfyllt för många äldre att utföra själva. Är du över 65 år kan du få hjälp av fixaren i Ängelholms kommun.

Fixaren kan hjälpa dig med att:

 • Sätta upp enstaka tavlor (max fyra stycken/tillfälle)
 • Sätta upp eller ta ner gardiner
 • Sätta upp lampor, fästa sladdar och halksäkra mattor
 • Byta säkringar, glödlampor och batterier
 • Sätta upp eller hämta enstaka saker på vind, i skåp eller nere i källare
 • Flytta mindre möbler för att underlätta framkomlighet i bostaden

Du ordnar själv med det material som behövs. Fixaren har med sig sin verktygslåda. Vi uppskattar att tiden för fixarens tjänst ska ta maximalt 45 minuter.

Vill du komma i kontakt med fixaren? Ring kommunens Kundtjänst måndag till fredag mellan 8:00-12:00 och 12:30-15:30. Var beredd på att lämna ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och vad du behöver hjälp med.

Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende genom bidrag till anpassning av bostäder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Kartan visar områdesindelning för kommunal hemtjänst:

Kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Ängelholms kommun tillämpar kundval i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som har stöd från hemtjänsten har möjlighet att välja vem som ska utföra dina insatser, kommunal eller privat utförare som har godkänts av kommunen.

Kundvalet gäller inte:

 • insatser mellan 22.00 – 07.00
 • trygghetslarm
 • anställning av kontaktperson
 • eventuell anhöriganställning
 • övergripande anhörigstöd
 • uppsökande verksamhet

Att byta utförare

Du har alltid möjlighet att byta utförare. Alla omval sker via din biståndshandläggare eller kommunens kundtjänst med högst 14 dagars varsel.

Hur påverkas min avgift?

Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan utförare. Det är kommunen som skickar faktura på avgiften oavsett vem som levererar tjänsten.

Verksamhetsbeskrivning för kommunal leverantör av hemtjänst i Ängelholms kommun inom ramen för Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Leverantörens verksamhetsmål

Kommunen utför biståndsbedömda service- och omsorgsinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samtliga dagar i veckan, dygnet runt.

Stöd och hjälp kan des i olika former för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det är viktigt att du är aktiv efter din förmåga.

Personal och kompetens

Medarbetarna är till största del undersköterskor, hos oss arbetar ca 250 medarbetare och vi erbjuder alltid heltidsanställningar. Vår generella personalkontinuitet är 18 medarbetare.

Specialkompetens

Spjutspetsar inom kognitivsvikt, spjutspetsar inom palliativvård, specialist undersköterskor, värdegrundsledare, språkombud, handledare

Språkkunskaper (förutom svenska)

Spanska, rumänska, kroatiska, albanska, franska, arabiska, engelska, danska, finska, ryska, kurdiska, persiska, bosniska, turkiska, tyska, serbiska, slovenska, italienska, m.fl.

Till vem vänder jag mig med klagomål och synpunkter?

Medarbetare eller chef:

Äldrelotsen Telefon:

Ängelholms kommuns hemsida:

Tilläggstjänster

Ängelholms kommun har inte rätt att erbjuda tilläggstjänster

Kompetens

Kommunen strävar efter att så stor del som möjligt av personalstyrkan ska vara utbildade och arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling. Kommunen arbetar aktivt med välfärdsteknik och värdegrundsarbete.

Leverantören är verksam inom följande geografiska områden

Hela Ängelholms kommun

Norra Centrum

Enhetschef: Kirsten Grön
Importgatan 1, Ängelholm

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Södra Centrum

Enhetschef: Marie Fridh
Nyhemsleden 2, Ängelholm

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Västra Centrum

Enhetschef: Per-Olof Jakobsson
Nyhemsleden 2, Ängelholm

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Nord

Enhetschef: Jenny Roos
Sanatorievägen 16, Vejbystrand

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Syd

Enhetschef: David Hedberg
Nybrovägen 5, Ängelholm

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Väst

Enhetschef: Sabina Hagberg
Nybrovägen 5, Ängelholm

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Öst

Enhetschef: Tanja Mocilnic
Ellenbergavägen 13, Munka-Ljungby

Gruppledare/planeringsledare:

Tider: 07:00-22:00

Verksamhetsbeskrivning av privat leverantör av hemtjänst i Ängelholms kommun inom ramen för Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Leverantörens verksamhetsmål

Vi erbjuder hemtjänst i form av service- och omvårdnadsinsatser. Hos oss är du som kund i fokus och vårt bemötande bygger på delaktighet och valfrihet. Vi säkerställer att du får den hjälp som utlovas inom ramen för biståndsbeslutet. Vi utför även delegerad hemsjukvård. Med vår hemtjänst vill vi skapa förutsättningar för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Målet i vår verksamhet är att du ska känna dig trygg i din vardag.

För att både du och dina närstående ska känna er trygga i situationen får du ett eget kontaktteam som ger dig omsorg med omtanke och valfrihet om hur du önskar att dina insatser ska utformas. Du erbjuds alltid ett välkomstsamtal, samtalet syftar till att du ska få information, möjlighet att ställa frågor samt anpassa dina insatser utefter dina behov.

Som kund hos Attendo Hemtjänst får du även möjlighet att delta i de aktiviteter som arrangeras av Attendo Errarp, vårt boende i Ängelholm.

Personal och kompetens

Vi har idag 15 tillsvidareanställda, 14 av de som är tillsvidareanställda är utbildade undersköterskor. Resterande personal är vårdbiträden med olika erfarenhet inom vård och omsorgsarbete. Vi arbetar med
fastomsorgskontakt där vi strävar efter att du som kund träffar samma personal i så hög utsträckning som möjligt.

Personalen arbetar med ödmjukhet och respekt i ditt hem och är vår viktigaste länk till att du ska känna dig trygg med oss. Vår personalgrupp är erfaren och kompetent. Alla arbetar för att underlätta din vardag samtidigt som de värnar om din personliga integritet. Vi har hög kompetens gällande allt från det normala åldrandet till olika typer av demenssjukdomar. För att både du och dina närstående ska känna er trygga i situationen får du ett eget kontaktteam som ger dig omsorg med omtanke och valfrihet om hur du önskar att dina insatser ska utformas. Personalen bär arbetskläder och ID-handling och vi meddelar alltid om det blir några förändringar.

Språkkunskaper (förutom svenska)

Vi pratar engelska, Tyska, Danska, Persiska och Dari.

Till vem vänder jag mig med klagomål och synpunkter?

Planeringsledare: Anne Sjölin

Verksamhetschef: Nicki Johansson

Tilläggstjänster

Hushållsnära tjänster. Dessa tjänster är inte biståndsbedömda och kan bokas av alla oavsett ålder. Vi kan exempelvis erbjuda: följa med en person på promenad eller enklare ärenden (som vårdcentralen, banken eller butik), städning av allehanda slag, fönsterputs m.m. med andra ord det du vill ha hjälp med. Dessa tjänster beställs direkt av oss.

Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdrag när du köper hushållsnära tjänster av oss. Det innebär att vi drar av 50 procent på arbetskostnaden direkt på varje faktura och vi ombesörjer kontakten med Skatteverket. Det finns även möjlighet till autogiro.

Leverantören är verksam inom följande geografiska områden

Syd, Södra Centrum, Västra centrum, Väst, Norra centrum och Nord

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef: Nicki Johansson
Vaktgatan 17 26231 Ängelholm

Gruppledare/planeringsledare: Anne Sjölin

Hemsida:

Driftsform: Privat

Tider: Vi har verksamhet alla dagar, året runt kl. 07:00-22:00.

Verksamhetsbeskrivning av privat leverantör av hemtjänst i Ängelholms kommun inom ramen för Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Leverantörens verksamhetsmål

Att göra skillnad för människan, samhället och framtiden. Vårt mål är att göra skillnad för den som behöver stöd i sitt eget hem, genom att stödja kunden att bo kvar i det egna hemmet så länge hen önskar och det är möjligt.

Personal och kompetens

16 tillsvidare/provanställda varav 11 undersköterskor, 3 vårdbiträde, 2 lokalvårdare.
Anställda omräknat i heltid: 13,9
Ett 10 tal timvikarier.

Jobbar för att kunderna i möjligaste mån skall ha omvårdnadspersonal som man känner igen, arbetar med fast omsorgskontakt. Personal har ofta samma kunder för att kontinuiteten skall bli så bra som möjligt.

Specialkompetens

Vidareutbildningskurser i demens och palliativ vård. Verksamhetschef som är Fysioterapeut i botten.

Språkkunskaper (förutom svenska)

Danska, Engelska, Tyska och Persiska .

Leverantören är verksam inom följande geografiska områden

Nord, Norra Centrum, Södra Centrum, Väst och Västra centrum.

Till vem vänder jag mig med klagomål och synpunkter?

Enhetschef Petra Ryd Lisne

Verksamhetschef: Maria Bröme

Tilläggstjänster

Hushållsnära tjänster.

Kompetens

Vår omvårdnadspersonal är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden med lång erfarenhet. Ledningen är erfaren vårdpersonal med ledarskapsutbildning och akademisk utbildning inom vårdyrket.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef: Maria Bröme

Enhetschef: Petra Ryd Lisne

Gruppledare/planeringsledare: Pauline Elofsson

Adress: Midgårdsgatan 2
262 71 Ängelholm

Driftsform: Privat

Tider

Verksamheten bedrivs mellan kl 07:00-22:00.

Kontoret är bemannat 06:30-16.00

Den kommunala hemtjänsten tillhandahåller inga tilläggstjänster.

Privata utförare kan erbjuda tilläggstjänster det vill säga tjänster utöver biståndsbeviljade insatser.

Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du dessa tjänster direkt till företaget.

Vill du bli LOV-leverantör i Ängelholms kommun måste du uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Som LOV-leverantör måste du kunna erbjuda såväl service- och omsorgsinsatser som matdistribution. Ansökan gör du elektroniskt i TendSign.

Har du frågor går det bra att kontakta kommunens upphandlingsenhet på telefon 0431-870 00.

Samordnad Individuell Plan, SIP upprättas när du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälsa- och sjukvården. SIP tydliggör ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-17