Renoveringsplan för särskilda boenden

Renoveringsplanen är ett omfattande projekt för att renovera och modernisera Ängelholms särskilda boenden för äldre och grupp- och servicebostäder. Det är ett omfattande projekt som pågår under flera år. Här får du information om projektet, kan följa uppdateringar och få svar på dina frågor.

Bakgrund till renoveringsarbete

De flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-talet, en del av dem omoderna och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö- och säkerhet. Därför tog kommunstyrelsen hösten 2019 beslut om en omfattande renoveringsplan. Samtidigt fick nämnden för omsorg och stöd ett uppdrag att utvärdera samtliga boenden och ta ställning till om lokalerna ska renoveras, ersättas eller avvecklas.

Renoveringsplanen är ett omfattande projekt

Åshaga i Hjärnarp ska på sikt rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med 80 platser. Dessutom ska Willan, Solhaga, Viktoriagården, Bokhöjden, Solängen, Munkaljungbygården och Bäckagården avvecklas som särskilda boenden och lokalerna ska göras tillgängliga för annan verksamhet.

För Karlslund och Kvarnliden, som är nya boenden och i gott skick, föreslås ingen förändring utan att verksamheten ska fortsätta som vanligt.

Etapp 1

Renoveringsplanen är ett stort och omfattande arbete som kommer att sträcka sig över flera år. Först ut, i etapp 1, var Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga där verksamheterna upphörde under 2020 och 2021 och flyttade till Sommarsol och Errarps Ängar.

Etapp 2

Etapp 2 i renoveringsplanen är beslutad men inte genomförd och innebär att Bäckagården och Solängen flyttas till ett nybyggt särskilt boende på Fridhem. Dessutom kommer Åshaga och Bokhöjden att flyttas till nya Kungshaga.

Etapp 3

I etapp 3 i renoveringsplanen ingår Willan, Viktoriagården, Solhaga. Den 18 oktober 2022 beslutade nämnden för omsorg och stöd (NOS) att gå vidare med etapp 3. Det innebär att boende på Viktoriagården ska flytta till nya Kungshaga samt att Solhaga och Willans vårdboende ska flytta till nya Åsbytorp.

Frågor och svar Willan och Viktoriagården

Viktoriagården och Willans servicehus riktar sig mot äldre personer och har idag två inriktningar; särskilt boende och trygghetsboende. De kommer även i fortsättningen ha inriktning mot äldre, men den del som idag utgör särskilt boende ska utvecklas till seniorboende.

Det här är en del av en större satsning på välfärdslokaler i hela Ängelholms kommun. De flesta av kommunens särskilda boenden är gamla och daterade och lokalerna är inte lämpliga för den typen av verksamhet. Kommunfullmäktige tog därför i februari 2021 beslut om att bland annat de särskilda boendena på Viktoriagården och Willans servicehus skulle avvecklas till förmån för annan verksamhet. I november beslutade Kommunfullmäktige att uppdra åt AB Ängelholmshem att utveckla hyreslägenheter för seniorer i nuvarande Willans och Viktoriagårdens lokaler, efter det att kommunens särskilda boenden har evakuerats därifrån.

Trygghetsboendet kommer att fungera som det gör idag även efter Ängelholmshems övertagande. Vi vill gärna lämna begreppet trygghetsboende då det finns många olika former och nivåer av detta begrepp, vilket är missvisande i många fall. Se Boverkets beskrivning.

Ett trygghetsboende och ett seniorboende är många gånger samma sak. Gemensamt är att ingen av formerna kräver biståndsbeslut, att vård och omsorg inte ingår och att lägenheterna fördelas efter kötid. Ängelholmshem har 70 som åldersgräns för att få söka seniorlägenhet.

För att ställa dig i kö till ett trygghetsboende i kommunal regi tar du kontakt med Ängelholmshem.
I de fall trygghetsboendet är i privat regi kontaktar du respektive fastighetsägare för att ställa dig i kö.

Du behåller den köplats du har sedan tidigare. Om du står i kö till Viktoriagården får du förtur genom att vi ”tömmer” befintlig kö innan vi erbjuder lägenheter till köande i Ängelholmshems kö. Ängelholmshem har en enskild kö för seniorer 70+. De som står i Viktoriagårdens kö är fria att ställa sig i Ängelholmshems kö till Ängelholmshems övriga seniorboende.

Det blir ingen förändring under 2023. Under 2023 kommer kommunen tillsammans med Ängelholmshem att utreda vilken service som kan erbjudas och vilket behov av service som finns efter 2025.

Det blir ingen förändring under 2023. Under 2023 kommer kommunen tillsammans med Ängelholms hem att utreda vilken service som kan erbjudas och vilket behov av service som finns efter 2025.

Du kommer fortsatt ha rätt till måltidsservice men det finns i nuläget inget beslut om vilket kök som lagar mat till vilket geografiskt område. Tillagning sker oftast på det närmaste köket, men anpassningar efter verksamheternas behov och kökens kapacitet görs emellanåt.

Ängelholmshems Seniorkoncept bygger på ett aktivt boende där Viktoriagårdens lokaler ska utgöra ett nav för seniorer i fastigheten och i trakten. Under 2023 kommer Ängelholmshem att utveckla ett aktivitetsutbud tillsammans med kommunen. I Ängelholmshems seniorkoncept och kommunens föreslagna ”Modell för gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden” är civilsamhället en viktig partner i att driva och utveckla boende för kommunens seniorer. Ängelholmshem vill att det även i fortsättningen ska finnas ett samarbete med lokala föreningar. 

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25