Rubrik

Beslut om etapp 1 - delrapport om Åsbytorp, Kungshaga och Karlsgården presenteras

Ingress

Våren 2020 presenterar nämnden för omsorg och stöd delrapporten om vad som ska hända med Åsbytorp, Kungshaga och Karlsgården.