Rubrik

Beslut om etapp 2

Ingress

Den 23 november 2021 beslutade nämnden för omsorg och stöd om turordning för etapp 2. Solängen, Bäckagården, Åshaga och Bokhöjden är på tur att evakueras. Förslag som ligger är att Solängen och Bäckagården ska flytta in till det nya boendet på Fridhem 2023/2024. Åshaga och Bokhöjden förväntas evakueras till det nyrenoverade Kungshaga år 2025.