Exteriör av Karlsgårdens boende. Foto.
Rubrik

Flytt från Karlsgården

Ingress

I januari 2021 flyttade personal och boende ut från Karlsgården. Flytten gick till Attendos boende på Errarps Ängar. Karlsgårdens lokaler ska istället användas för annan verksamhet.