Rubrik

Beslut om gruppbostäderna

Ingress

Den 5 oktober beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med renoveringsplanen för åtta av kommunens gruppbostäder. Renoveringsarbetet planeras påbörjas vid årsskiftet 2023/2024 för att skapa bättre boendemiljö på Skörpabäcken, Nyhem, Västersjögatan 50, Norrängen, Akkas, Linden, Nygatan och Västersjögatan 34.