Rubrik

Kommunfullmäktige beslutade om slutrapporten för renoveringsplanen

Ingress

Kommunfullmäktige beslutade att Åshaga i Hjärnarp rivs till förmån för ett nytt, större särskilt boende. Dessutom föreslås att Willan, Solhaga, Viktoriagården, Bokhöjden, Solängen, Munkaljungbygården och Bäckagården avvecklas som särskilda boenden och att lokalerna görs tillgängliga för någon annan verksamhet.