Fridhemslund, nytt särskilt boende. Illustration.
Rubrik

Nytt boende ska byggas på Fridhem

Ingress

I november 2021 står det klart att Odalen ska bygga ett nytt särskilt boende på Fridhem. Boendet kommer att ha 80 vårdplatser och planeras stå klart 2023.