Kvinna som sitter i fåtölj med ipad. Foto.
Rubrik

Utökat antal lägenheter för seniorer

Ingress

Den 28 november beslutade kommunfullmäktige att
AB Ängelholmshem ska utveckla hyreslägenheter för seniorer i nuvarande Willans och Viktoriagårdens lokaler. Viktoriagården och Willans servicehus riktar sig mot äldre personer och har idag två inriktningar; särskilt boende och trygghetsboende. De kommer även i fortsättningen ha inriktning mot äldre, men den del som idag utgör särskilt boende ska utvecklas till seniorboende.