Resor för seniorer

Färdtjänst tillhandahålls av skånetrafiken. För ytterligare information hänvisar vi till Skånetrafikens webbplats.

Jojo Senior - resekortet för dig över 75 år

Alla folkbokförda i Ängelholms kommun som fyllt 75 år åker gratis kollektivtrafik inom kommunen med Skånetrafikens Seniorkort. Seniorkortet gäller all kollektivtrafik inom kommunen, det vill säga med stadsbussar, tåg, regionbussar och med närtrafiken. Du kan resa såväl dag- som kvällstid, alla årets dagar.

Kortet är personligt och ska visas upp vid resan. Om chauffören begär det, ska innehavaren av kortet kunna legitimera sig.

Hur gör jag för att få ett Jojo Seniorkort?

Du behöver inte göra något. Kortet skickas till din adress när du fyllt 75. Om du är boende i kommunen och ska fylla 75 år kommer kortet hem i månadsskiftet till den månaden du fyller år, det vill säga fyller du år i maj kommer kortet hem månadsskiftet april/maj.

Om du är inflyttad till kommunen tar det en stund innan kortet kommer. Dels ska dina flyttuppgifter registreras hos Skatteverket och dels ska dina nya uppgifter levereras till kommunen, vilket sker en gång i veckan. Sedan lämnar kommunen uppgifterna till Skånetrafiken nästa månadsskifte den 15:e i innevarande månad. Finns inte dina uppgifter registrerade hos kommunen då, får du vänta till nästa leverans en månad senare. Det kan alltså dröja som mest en och en halv månad tills ditt kort kommer från att dina uppgifter kommit till oss.

Varför måste jag vänta så länge på mitt kort när jag flyttat till kommunen?

Kommunen har handlat upp leverans av seniorkort en gång i månaden. Det skulle bli alldeles för kostsamt att leverera korten efterhand som medborgarna fyller år eller flyttar in.

Vad händer med seniorkortet om jag flyttar från kommunen?

Du behöver inte lämna in kortet. Ängelholms kommuns kundtjänst meddelar Skånetrafiken om utflyttade personer och på så sätt blir ditt kort ogiltigt.

Vad gör jag med en avliden persons seniorkort?

Du behöver inte lämna in kortet. Ängelholms kommuns kundtjänst meddelar Skånetrafiken om avlidna personer och på så sätt blir kortet ogiltigt.

Om mitt kort kommit bort eller slutat fungera, vad gör jag då?

Om du blivit av med kortet, eller om det slutat fungera, ska du ringa till Skånetrafikens kundtjänst. Det skickas då ett nytt kort inom några arbetsdagar. Biljetter som löses under tiden, ersätts inte.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-22